Skip to content

Chemiebedrijf in Belgische haven

Professionele hulp was welkom

Intensieve audit leidt tot meer efficiëntie en betrouwbaarheid.

Het chemiebedrijf in een Belgische haven waar we het hier over hebben, produceert grondstoffen voor kunststoffen en verf.

De uitdaging

Extreem hoge operationele kosten drukken.

Bij dit chemiebedrijf, waar brak water behandeld wordt voor het verkrijgen van verschillende kwaliteiten proceswater, hadden ze heel wat problemen met hun installaties. Die leidden tot een gebrek aan efficiëntie, veel onderhoudskosten en overmatig gebruik van (duur) drinkwater als back-up. Dat alles maakte dat de operationele kosten de pan uit swingden. Het bedrijf ging te rade bij Water-link en vroeg om de situatie grondig te analyseren.

De oplossing

Een audit die leidde naar een 13 stappen tellend actieplan.

Gedurende drie maanden leidde water-link een intensieve audit, met inbegrip van bedrijfsbezoeken, het onderzoeken en analyseren van diverse data, interviews ter plaatse en het benchmarken van de situatie ten opzichte van andere gelijkaardige water-link-installaties. Het onderzoek leidde tot glasheldere conclusies.

De gevolgen van biologische activiteit werden sterk onderschat bij het ontwerp en de werking van het systeem.

Vergelijkbare water-link-installaties hadden doorgaans vijf keer minder nood aan onderhoudsbeurten of het vervangen van membranen.

Er waren meerdere cruciale beschermingsmechanismen over het hoofd gezien voor kleine capex-besparingen (capital expenditure), wat leidde tot sterk verhoogde opex (ongoing expenses).

Een en ander resulteerde in een 13 stappen tellend actieplan dat aan de klant voorgesteld werd.

Zo werden er instructies opgesteld voor het optimaliseren van de onderhoudsprocedures en het controleren van biologische activiteiten.

Er kwamen aangepaste richtlijnen voor de operationele handelingen.

Er werd ook een beperkt investeringsprogramma uitgewerkt met een prioriteitenlijst om de aanvankelijke tekortkomingen in het ontwerp te overbruggen.