Skip to content

Daf Trucks

Betere koelwaterbehandeling bespaart DAF Trucks veel kosten

De visie van een externe specialist kan een stevige, positieve invloed hebben op de operationele kosten van een onderneming. Van die stelling zijn ze sinds halfweg vorig jaar ook bij DAF Trucks overtuigd. De fabrikant uit Westerlo sloeg de handen in elkaar met Water-link en kon daardoor een aantal interessante ‘quick wins’ voor het koelwatercircuit realiseren. Bovendien hoeft DAF sindsdien bepaalde essentiële onderdelen, zoals transformatoren en puntlastangen, niet of amper nog te vervangen, wat hun significante besparingen oplevert.

Beheer koelwatercircuit

DAF Trucks Westerlo heeft in de loop van de voorbije vijf decennia een stevige organische groei doorgemaakt. Er zijn in die periode heel wat uitbreidingen gebeurd en aanbouwingen gerealiseerd, waardoor bepaalde installaties complex zijn geworden. Dat geldt onder meer ook voor de koelinstallaties, die uit verschillende componenten bestaan. In 2014 is DAF Trucks overgeschakeld van Euro5- naar Euro6-motoren. Ter gelegenheid van die belangrijke strategische verandering, zijn ze overgestapt van manuele naar robotische puntlastangen. Door die verandering was het goed beheren en onderhouden van die koelinstallaties een forse uitdaging geworden.

DAF Trucks en Water-link hebben de werkvloer bezocht en overleg gepleegd met de technische dienst, de project engineers en de operatoren. Water-link kon hierdoor onmiddellijk goed definiëren welke knelpunten er waren met betrekking tot het beheer van het koelwatercircuit.

Controle over corrosie

Dat koelwatercircuit wordt behandeld met chemicaliën om corrosie en afzettingen tot een minimum te beperken. Het is een typisch voorbeeld van kritische gesloten koelomloop. In het koelwatercircuit van DAF Trucks zijn er veel verschillende metalen (gegalvaniseerd staal, koolstofstaal, aluminium, koper,…) aanwezig. Hierdoor is het niet zo evident is om potentiële corrosie onder controle te houden. Daarnaast kan de wandtemperatuur in de puntlassen zeer hoog oplopen, wat de corrosiedruk ook verhoogt. Als de dosering van bepaalde chemicaliën dan wat afwijkt van het ideale scenario, is er te weinig bescherming tegen corrosie. We merkten dat er nogal wat harde afzettingen in het koelwater aanwezig waren, waardoor het koelwater minder goed doorstroomde en er te weinig vermogen was om de hete puntlastangen optimaal te koelen.

Het gevolg van onvoldoende koeling van het circuit heeft negatieve impact op de kwaliteit van de lassen, de levensduur van de servomotoren en van de puntlastangen zelf.

Bij de manuele puntlastangen was er continu koeling en doorstroming, maar bij de robotische puntlastangen was die continue doorstroming er niet. Die viel stil op momenten dat er geen lasactiviteit was. Dat zorgde voor stilstand van het koelwater, wat niet ideaal was. Op advies van Water-link hebben wij de dockings voor het robotisch puntlastangen aangepast, waardoor we die stilstand en potentiële corrosie vermijden.

Op basis van de analyse stelde Water-link aan DAF Trucks nog enkele andere verbeteringen voor, die vrij snel door de technische dienst van de vrachtwagenbouwer werden toegepast.

Chemische reiniging

Tijdens het zomerreces voerde DAF Trucks tot en met 2015 zelf een chemische reiniging van het koelwatercircuit uit. Bij opstart en uitbating van de installatie ervaarde DAF dan toch nog te vaak verstoppingen.

In 2016 stond een team van Water-link voor het eerst in voor die chemische reiniging en met succes. DAF Trucks had geen verstopping na de onderhoudsperiode en ook niet later in operaties. Sinds de chemische reiniging en continu behandeling door Water-link, ervaart DAF Trucks een breed scala aan voordelen. Er gaan bijvoorbeeld minder transformatoren stuk. Dergelijke onderdelen zijn niet alleen prijzig - één transformator kost al snel enkele duizenden euro’s - iedere vervanging gaat bovendien gepaard met extra kosten en productiestilstand.

De expertise van Water-link levert DAF Trucks vele voordelen: minder onderhoud, minder kosten voor vervanging van kritische onderdelen en een betere kwaliteit van hun eindproduct.