Skip to content

Dynea

Waterbeschikbaarheid afstemmen op industriële behoeften

Water-link biedt Dynea een gegarandeerde waterlevering tegen een vaste prijs.

De uitdaging: toenemende behoeften, beperkte beschikbaarheid

Sinds de oprichting in 1992 had het Gentse Dynea (België), wereldleider inzake lijmen en deklaagoplossingen, een licentie voor het oppompen van grondwater uit een lokale diepe bron. Dit om het als proceswater te gebruiken voor hun productiecyclus.

Maar door de jaren heen zorgden milieuoverwegingen voor een beperking van het toegelaten volume aan grondwateropname, van 400.000 m3 in 1992 naar nog slechts 25.000 m3 in 2005. Ook Dynea’s omgekeerde osmose-installatie was aan vervanging toe. Het bedrijf stond dus voor aanzienlijke investeringen en nog strengere beperkingen voor het gebruik van grondwater (potentieel drinkwater) als proceswater.

Omdat hun bedrijfsontwikkelingsplannen nog grotere in plaats van kleinere hoeveelheden kwalitatief hoogstaand water met zich meebrachten, deed Dynea een beroep op Water-link om een diepgaande en onafhankelijke haalbaarheidsstudie uit te voeren naar alternatieve waterbronnen en alle daaruit voortvloeiende gevolgen inzake licenties (vergunningen) en de operatie.

De oplossing: outsourcing aan water-link.

Water-link onderzocht alle alternatieven en gaf Dynea het advies om hun afhankelijkheid van beschikbaar diep grondwater te verkleinen door een deel van hun watervoorziening uit te besteden. Vertrekkend vanuit het lokale TMVW-leidingnet zou water-link in staat zijn om de toevoer van de gewenste waterhoeveelheden en -kwaliteit te garanderen. Ook de daarbij horende investeringen voor infrastructuur en technologie zou Water-link op zich nemen, wat voor Dynea een aanzienlijke non-core kostenbesparing betekende (CAPEX).

Er wordt nu in Dynea’s waterbehoeften voorzien door de omzetting van leidingwater tot RO-permeaat door middel van een omgekeerde osmose installatie. Voor deze oplossing was enkel een pijpleiding nodig tot in de Dynea fabriek. Dynea kon zo een aanzienlijke non-core investering vermijden en heeft nu een bevredigend watervoorzieningscontract tegen een transparante waterprijs.

Relevante referenties