Skip to content

Green CO2

industrie technieker

SAMEN STERK

Joint venture slaagt erin CO2-uitstoot in België drastisch te verlagen.

Green CO2 is een joint venture van drie bedrijven. Biobrandstoffenbedrijf Alco Bio Fuel, industriële gasleverancier Messer Benelux en IJsfabriek Strombeek besloten hun krachten te bundelen en samen inspanningen te leveren om hun CO2-uitstoot in België drastisch te verlagen.

Samen investeerden ze 15 miljoen euro in een gloednieuwe koolstofdioxide recovery unit die gebouwd werd op de site van Alco Bio Fuel in de haven van Gent. De nieuwe eenheid is sinds de zomer van 2016 operationeel en zal jaarlijks maar liefst 100.000 ton CO2 recupereren en verwerken, en zo hun CO2-uitstoot in België verlagen.

De gerecupereerde CO2 zal gebruikt worden in de voedings- en drankenindustrie, in waterzuivering, voor gekoeld transport of als chemische bron.

Green CO2 koos voor water-link als waterleverancier. Induss II zal het nodige koelwater leveren voor de condensors van de recovery unit en zal ook voortdurend de waterkwaliteit monitoren. Om de additieven, die nodig zijn bij de waterbehandeling, op een veilige en verantwoorde manier te doseren, werd er in het voorjaar van 2016 bovendien een speciale chemische doseringseenheid gebouwd door water-link. Met frequente servicebezoeken en via online monitoring zal de kwaliteit van het koelwater steeds gewaarborgd zijn en zullen de condensors vrij blijven van corrosie en afzettingen.

Uit deze case blijkt eens te meer dat water-link een all round professionele partner is voor industrie en water.

Relevante referenties