Skip to content

Induss I

Specifieke industriële waterbehandelingsinstallatie in het hart van de Antwerpse (petro)chemische industrie

Kostenefficiënte en betrouwbare voorziening van gedemineraliseerd water langs de Scheldelaan en het Petroleumeiland.

De uitdaging

Kostencontrole en gegarandeerde voorziening van gedemineraliseerd water.

De Scheldelaan is een echte hotspot van (petro)chemische activiteiten in Antwerpen, België. Heel wat multinationals van (petro)chemische bedrijven en raffinaderijen hebben hier een fabriek, strategisch gelegen langs de oevers van de Schelde, in het hart van de Antwerpse haven.

Een essentieel aspect van het (petro)chemische productieproces is het gebruik van deminwater (gedemineraliseerd/gedeïoniseerd water). Historisch gezien zorgde bijna elke fabriek aan de Scheldelaan voor zijn eigen deminwaterproductie, en dat in overtollige hoeveelheden om hun productiecontinuïteit te garanderen.

In de praktijk betekende dit dat alle naburige bedrijven tijd, geld en mensen inzetten voor de productie van deminwater, met als gevolg dat er een constante overcapaciteit was, niet alleen per fabriek maar voor het hele cluster aan bedrijven langs de Scheldelaan.

Natuurlijk wilden al deze (petro)chemische bedrijven maar al te graag hun productiekosten voor deminwater drukken, iets wat sowieso al niet hun kern activiteit was, maar wel met behoud van een betrouwbare voorziening van water in de gewenste hoeveelheid en kwaliteit. Samen met Water-link onderzochten ze de mogelijkheden.

Thumbnail

De oplossing

Induss I, een specifieke waterbehandelingsinstallatie.

Met een maximale betrokkenheid van alle partners (maar met minimale tijdinspanningen van hun kant) voerde Water-link een diepte-onderzoek naar alle vereisten, problemen en mogelijkheden.

Het resultaat was een vrij radicaal voorstel, dat alle betrokken partijen accepteerden: de complete outsourcing van hun deminwaterproductie van het merendeel van de bedrijven langs de Scheldelaan aan Induss I.

Als waterexpert ontwikkelde, bouwde, financierde en exploiteert Water-link de deminwaterinstallatie en de kosten voor elke fabriek worden gewoon verrekend naargelang de volumes deminwater die ze verbruiken.

Het project omvat een volledig distributienetwerk naar elke betrokken fabriek, zodat de nodige voorraad en dus betrouwbaarheid gegarandeerd is.

De constructie van Induss I startte in de herfst van 2010 en het duurde minder dan een jaar voor de fabriek operationeel was.

De voordelen van dit clusterconcept

  1. Vaste kosten worden grotendeels variabel
  2. De productie van gedemineraliseerd water is niet langer een zorg van alle individuele bedrijven. Deze niet-kern activiteit wordt volledig uitbesteed aan Water-link
  3. De vaste CAPEX-kosten (investeringskost) voor de infrastructuur worden ingeruild tegen de variabele OPEX-kosten (operationele kosten) voor het verbruikte volume gedemineraliseerd water. Op die manier kunnen de deelnemende bedrijven zich toespitsen op hun core business, terwijl Water-link hen een waterbeheeroplossing biedt, gebaseerd op schaalvoordelen. Induss I en het bijhorende distributienetwerk verzekert dezelfde of zelfs een grotere betrouwbaarheid dan vroeger, dus fabrieken hebben een gegarandeerde watervoorziening.
  4. Daarnaast biedt Water-link nog back-up diensten (mobiele eenheden bijvoorbeeld) en 24/7 monitoring van het netwerk.
  5. Induss I heeft voor elk van de betrokken bedrijven de TCO (total cost of ownership) naar beneden gekregen. De belangrijkste factoren van deze kostenverbetering zijn het gebruik van energie en chemicaliën, milieuheffingen en de werkelijke waterinname, die effectiever zijn dan on-site productie.
  6. Water-link beheert het geheel van milieu-, belasting- en administratieve vereisten rondom de deminwaterinstallatie, de exploitatie ervan en de inname door de respectievelijke bedrijven.
  7. Water-link slaagt erin om de aanwezigheid van medewerkers op de site van bedrijven tot een minimum te beperken of zelfs te vermijden.
  8. Induss I beschikt over een meer geavanceerde waterprocesbeheertechnologie dan de individuele fabrieken zelf geïnstalleerd hadden, wat de kwaliteit en efficiëntie van de output verhoogt en tegelijk de energie en afvalverwerking minimaliseert.
Thumbnail

Er zijn 4 productielijnen met een maximum productiecapaciteit van 2.000 m³/u. 

 

Relevante referenties