Skip to content

Induss II

Induss II

Induss II en de voordelen van clustering

Hoe onze tweede industriële waterbehandelingsinstallatie in België bedrijven bedient in de haven van Gent.

De uitdaging

kostenefficiënte en op maat gemaakte oplossingen op elkaar afstemmen

In de industriële zone van de Gentse haven vormen de kosten en operaties van nutsbedrijven een belangrijke uitdaging. Aan de hand van simulaties met modellen kan Water-link klanten en andere belanghebbenden aantonen dat het collectief uitbesteden en handling van watervereisten buiten de bedrijfsgrenzen (clustering) een haalbare en efficiënte oplossing is voor allemaal.

Water-link streeft ernaar om bedrijven te helpen focussen op hun core business door het ontwerpen, bouwden, financieren en exploiteren (DBFO) van hun waterproductie en het beheer ervan van hen over te nemen. Ons doel is te garanderen dat elke klant profiteert van de meest geschikte individuele oplossing, alsook van competitieve prijzen.

De oplossing

Induss II, de industriële waterbehandelingsinstallatie

Met het overvloedig beschikbaar, brak water uit het Rodenhuizedok in Gent produceert Induss II vier verschillende soorten waterkwaliteiten, die perfect afgestemd zijn op de behoeften van drie verschillende types van klanten.

Het water wordt bij deze klanten geleverd via een distributienet en garandeert dus een veilige en gegarandeerde watertoevoer voor de verschillende industriële productie-installaties. Met deze benadering biedt Water-link industriële klanten een flexibele, betrouwbare en economische watervoorraadoplossing, op maat van hun specifieke individuele behoeften.

Het proces zelf is zo ontworpen dat het een lage milieu-impact heeft. In lijn met de Europese Kaderrichtlijn Water gebruikt Water-link niet-kwetsbare bronnen om waardevolle wateroplossingen te creëren voor alle klanten.

Op werking en performantie gebaseerd kader

Binnen het optimaal werkend kader zou de installatie in staat moeten zijn om de vereiste waterkwaliteit en -hoeveelheid te leveren, hoewel tegen een hogere kost. Werken met dit systeem heeft nochtans geen negatieve gevolgen zoals vervuiling, schade, vroegtijdige membraanveroudering enz. Dit op werking gebaseerd kader heeft volgende specificaties :

  • Temperatuur voedingswater : 1 – 35°C
  • Geleidbaarheid feed : 500 – 13.000 µS/cm
  • Maximum chloridegehalte : 4.000 mg/liter

Binnen het optimaal werkend kader zijn er nog andere criteria van toepassing. Hier wordt de installatie aangepast om de vereiste hoeveelheden en kwaliteiten te kunnen leveren binnen bepaalde kosten- en energieverbruik-parameters. Dit op prestaties gebaseerde kader heeft volgende specificaties :

  • Temperatuur voedingswater : 2 – 20°C
  • Geleidbaarheid feed : 500 – 10.000 µS/cm
  • Maximum chloridegehalte : 3.000 mg/liter

De voordelen

Onze fabriek was gebouwd met uitbreidingsmogelijkheden in het achterhoofd voor bestaande en nieuwe klanten. De ruimte van het gebouw, de engineeringcapaciteit en de planningsmogelijkheid om met toekomstige ontwikkelingen om te gaan, waren eigenlijk al aanwezig.

Ons Integrated Membrane System is een haalbare en betrouwbare industriële watertoevoeroplossing. Door gebruik te maken van low-cost, niet-kwetsbare waterbronnen en weinig chemicaliën biedt het een duurzaam systeem. Dit is bijzonder waardevol in een regio die zich bewust is van het belang van een duurzaam waterbeheersysteem. Door lozingsbeperkingen en het ontbreken van riolering- en afvalwaterbehandelingsinstallaties wordt het gebruik van chemicaliën tot een minimum beperkt.

Door energierecuperatie-installaties te installeren garanderen we een minimaal energieverbruik.

De installatie wordt vanop afstand gemonitord en bediend vanuit de centrale controlekamer van Water-link, met een minimum aan on-site interventies. Dat vereist natuurlijk een hoge graad van prestatiebewaking, met de mogelijkheid om prestatieafwijkingen in een vroege fase te detecteren. Een alarm- en monitoringsysteem werkt 24/7, met een interventieteam dat standby is. Dat wil zeggen dat we onmiddellijk kunnen ingrijpen en daarbij voortdurend in contact blijven met de klanten, waarbij we hen ook een minimale verstoring garanderen voor hun productieprocessen.

Relevante referenties