Skip to content

Induss V – Namen

industrie technieker

Cruciale installatie voor energiecentrale

Kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid gaan erop vooruit.

Op de site van een energiecentrale, in de nabijheid van de Maas, wordt sinds enkele decennia elektriciteit opgewekt, goed voor een relevant vermogen van de Belgische elektriciteitsproductie.

De uitdaging

In 2012 sloot Water-link een Water Services Agreement contract af met een elektriciteitscentrale in Wallonië. De oude waterinstallatie naast de Maas maakte aanvankelijk gebruik van grondwater, maar de kwaliteit ging achteruit. Bovendien legde de overheid steeds strengere restricties op voor het gebruik van grondwater, zodat er dringend en op zéér korte termijn naar een alternatieve oplossing gezocht moest worden. De centrale had nood aan een nieuwe bron en een nieuwe installatie. Wat de bron betreft, waren er twee mogelijkheden: leidingwater of oppervlaktewater. De optie leidingwater werd al gauw opzij geschoven omdat ze – met de nodige hoeveelheden water en alle bijkomende technisch-administratieve formaliteiten – economisch niet haalbaar was en het bovendien veel te lang zou duren voor alles operationeel zou zijn. Het zou dus de andere mogelijkheid worden: water uit de Maas. Het bedrijf had echter geen enkele ervaring met het behandelen van Maaswater en ze konden geen risico’s nemen. De centrale mocht immers niet stilvallen. Dat was dan ook de reden waarom ze bij water-link kwamen aankloppen. Water-link beschikt over de gespecialiseerde kennis en heeft bovendien de praktijkervaring, opgedaan bij andere, gelijkaardige installaties en bij de bereiding van drinkwater afkomstig uit Maaswater.

De oplossing

Net omdat het zo cruciaal was om op korte termijn een oplossing te hebben, werd er bewust gekozen voor prefab-containers met daarin de nodige technologie. De constructie van een echt gebouw zou te omslachtig geweest zijn en te lang geduurd hebben. De containers werden off-site geassembleerd, vervoerd en dan op de site geïmplementeerd. De nodige piping werd voorzien, aangesloten en verbonden, waardoor er binnen de zes maanden water voorhanden was.

De oplossing was bedoeld als tijdelijk, voor een periode van drie jaar, maar gezien het succes werd besloten de dienstverlening uit te breiden in de tijd. Daarom werden er enkele renovatie- en optimalisatie werken uitgevoerd , om de goede werking van de installaties de komende jaren veilig te stellen.

Water-link zorgde voor deze klant voor een totaaloplossing: van inname van water tot levering in een buffertank met verschillende containers.

Wat de installatie concreet omvatte, waren :

  • 2 pompcontainers
  • 2 ultrafiltratie-units
  • 3 omgekeerde osmose-units
  • 1 wateropslagtank
  • 1 afvalwatertank
  • 2 opslagcontainers voor chemicaliën

Zowel de opbouw als de opstart gebeurde onder supervisie van water-link en de hele installatie wordt vanop afstand gemonitord en beheerd in verschillende controlekamers.

In 2016 werd gestart met een grondige renovatie van de installatie zodat deze op lange termijn betrouwbaar kan blijven. Ondermeer het pompstation, de chemicaliëndosering werd grondig vernieuwd