Skip to content

Ivago

Ivago

Van audit to productie in zes maanden

Water-link gaat een partnership aan met afvalverwerkingsbedrijf Ivago.

De uitdaging: tegemoetkomen aan de vereisten van een openbare aanbesteding

Toen het in Gent gevestigde intercommunale afvalverwerkingsbedrijf Ivago zag dat hun huidig waterbevoorradingscontract zou aflopen, was dat het perfecte moment om hun deminwaterverbruik en -beheer eens kritisch onder de loep te nemen. Zouden ze doorgaan met hun huidige leverancier of overschakelen op een beter alternatief?

Het bedrijf, dat deels staatseigendom is, stuurde een aanbesteding uit voor het contract. Water-link beantwoordde deze aanbesteding met een haalbare en kosteneffectieve oplossing, die gerealiseerd kon worden binnen het beperkte tijdsbestek van zes maanden.

Bovenop het strakke tijdschema drong Ivago aan op twee cruciale criteria : betrouwbaarheid en kwaliteit. Elke succesvolle inschrijving zou rekening moeten houden met een reeks specificaties, die strikt nageleefd moesten worden tijdens het overgangssproces naar een andere waterleverancier.

Kortom, de uitdagingen omvatten :

  • Een strak schema voor watervoorziening in amper zes maanden tijd
  • Hoge kwaliteitsvereisten, omdat het deminwater gebruikt zou worden voor een hogedrukgenerator stoomturbine
  • Continuïteit tijdens de bouw en opstart van de nieuwe installatie
  • Hoge betrouwbaarheids- en toevoervereisten

De oplossing

Het delen van de middelen van de semi-mobiele waterfabriek Induss III.

Dankzij de grondige in-house expertise kon water-link de aanbesteding beantwoorden met de precisie die vereist is voor een project van dergelijke omvang. Wij waren perfect in staat om aan de nodige administratieve eisen te voldoen en een offerte in te dienen op basis van een nauwkeurig uitgevoerde haalbaarheidsstudie en strenge specificaties. Bovendien toonde onze studie aan dat het een efficiënte oplossing zou zijn.

Induss III is een semi-mobiele water- en stoomfabriek, die al standaard kwaliteitswater genereerde voor Eastmann, een nabijgelegen chemisch bedrijf. Doordat deze installatie onafhankelijk van Eastman gerealiseerd was en bovendien op een concessie op de Ivago site stond, kon het project voor Ivago gerealiseerd worden door gewoon een nabehandelingsinstallatie toe te voegen aan de bestaande waterinstallatie, in plaats van een compleet nieuwe te moeten bouwen.

Het waterproductieproces op zich is ontwikkeld om zo weinig mogelijk impact te hebben op het milieu. In overeenstemming met de Europese Kaderrichtlijn Water gebruikt water-link niet-kwetsbare bronnen om waardevolle wateroplossingen te creëren. Voor Ivago moet er deminwater geproduceerd worden met een kwaliteit van minder dan 0,2 microS/cm. Dat is de reden waarom we kozen voor een nabehandelingsinstallatie op basis van EDI (Elektro Deïonisatie). Deze installatie kan indien nodig ‘gebypassed’ worden, en in het onwaarschijnlijk geval van een panne, kan er een back-up voorzien worden door een ionenwisselaareenheid of levering via vrachtwagen.

Brochure

Download hier vrijblijvend onze brochure.

Relevante referenties