Skip to content

Kronos

Het chemische bedrijf Kronos is al zestig jaar actief in de haven van Gent als producent van titaandioxide. Titaandioxide is een pigment dat enorm dekkend is en wordt toegevoegd aan tal van producten zoals verf, papier, zeep, tablets,..., om ze witter te maken of om meer glans te geven.

Voor de productie van titaandioxide maakt Kronos gebruik van proceswater in de vorm van ketelvoedingswater en koelwater. De afgelopen jaren investeerde Kronos in een eigen proceswaterbehandelingsinstallatie dat vertekkende van kanaalwater verschillende proceswater kwaliteiten aanmaakt.

Kronos vroeg water-link in 2015 om een optimalisatiestudie uit te voeren op deze waterbehandelingsinstallatie. Uit deze studie kwam naar voor dat er heel wat optimalisaties mogelijk waren. Water-link heeft immers een ruime ervaring met de werking van dergelijke membraanbehandelingsinstallaties op hetzelfde type water, namelijk Induss II. In een volgende stap hebben partijen recent een overeenkomst gesloten waarbij water-link gaat instaan voor het operationele beheer van de proceswaterinstallatie. Dit gecombineerd met een aantal verbeteringsprojecten.

De samenwerking gaat van start vanaf februari 2018. Water-link hoopt zijn opgebouwde expertise te kunnen inzetten op deze installatie om zo operationele verbeteringen voor de klant te kunnen realiseren. We wensen alle betrokken team leden heel veel succes met deze nieuwe uitdaging.