Skip to content

Oiltanking Antwerp Gas Terminal NV

Veiliger, betrouwbaarder en efficiënter

Water-link helpt om biofouling in de koelcircuits te reduceren.

Oiltanking Antwerp Gas Terminal NV is de grootste onafhankelijke gasterminal van West-Europa. Het bedrijf is gevestigd in de Antwerpse haven, de tweede grootste van Europa, en fungeert als stockage- en productie-eenheid van vloeibare gassen voor verschillende grote petrochemische complexen in de haven van Antwerpen.

De terminal kan gastankers ontvangen met een capaciteit van 80.000 kubieke meter. De opslagruimte in druk- en gekoelde tanks bedraagt meer dan 140.000 kubieke meter. De infrastructuur omvat een netwerk aan pijpleidingen, van waaruit gas vertrekt naar tal van chemiebedrijven en eventueel terug.

De uitdaging

Precies door zijn situering in de haven van Antwerpen pompte Oiltanking Antwerp Gas Terminal NV tot voor kort brak dokwater op om het als koelwater te gebruiken voor zijn koelinstallaties. Het koelwater diende om de diverse soorten gassen in de juiste vorm te kunnen opslaan.

Hoewel het om een once-through system ging – waarbij het water opgepompt wordt, doorheen het circuit geleid wordt en daarna geloosd – trad er snel biofouling op in de warmtewisselaars of in de leidingen van het koelcircuit. Daardoor ontstonden er problemen bij de warmteoverdracht. De gevolgen ervan waren onbetrouwbare operaties, hoge onderhoudskosten en onverwachte shutdowns.

Even verduidelijken: met biofouling bedoelen we dat er aangroei ontstaat – algenvorming of de aanwezigheid van bacteria of slijm, het zogenaamde microfouling, of de aangroei van grotere organismen, zoals schelpjes en mosselen, wat we macrofouling noemen.

De oplossing

Het was duidelijk dat er bij Oiltanking Antwerp Gas Terminal NV ruimte was voor optimalisatie. Daarop besloot Water-link de situatie met open vizier te benaderen en op de site een teststation te installeren. Om snel resultaat te boeken, werd de nodige apparatuur in een container opgesteld en werd de situatie gedurende zes maand gemonitord. De bedoeling was een efficiënte oplossing te vinden om het fouling-probleem te bestrijden, maar ook – en misschien wel vooral – om een milieuvriendelijke methode te introduceren met betere antifouling-resultaten, zodat de hele aanpak tenslotte ook een aanzienlijke efficiëntieverbetering zou opleveren voor Oiltanking Antwerp Gas Terminal NV.

Op basis van de gedetailleerde gegevens die uit de test kwamen, heeft Water-link de gebruikte testinstallatie gewijzigd en aangepast om ze te optimaliseren, daarbij rekening houdend met de strengste milieuvereisten.

Om dit soort uitdagingen tot een goed einde te brengen, moet je je gezond verstand gebruiken en eerst de ‘vijand’ leren kennen. Pas als je je vijand kent, weet je ook hoe je hem moet verslaan. Door biofouling bij Oiltanking Antwerp Gas Terminal NV eerst te analyseren en in kaart te brengen, zijn we tot dit gespecialiseerd waterbehandelingsproces gekomen.