Skip to content

Staalbedrijf

Betere betrouwbaarheid van staalproductie

Water-link biedt oplossing met het implementeren van een nabehandelingsinstallatie.

De uitdaging

Een groot staalbedrijf in België kampte met problemen van kalkafzetting bij hun productieproces. Als gevolg daarvan traden er onverwachte productiestilstanden op, wat op zijn beurt veiligheidsrisico’s inhield en tot een verlies van inkomsten leidde. De onderneming was plotseling genoodzaakt om op zoek te gaan naar een snelle, tijdelijke eenvoudige en economisch verantwoorde oplossing.

De oplossing

Water-link besloot om alle beschikbare gegevens van de verschillende gebruikte waterkwaliteiten te analyseren. Uit die analyse bleek dat de kwaliteit van het proceswater voor een hogedrukketel op dat moment niet voldeed. In het ketelvoedingswater werden regelmatig sporen aangetroffen van hardheid (kalk), terwijl de Belgische norm NBN I 01-003 voorschrijft dat de totale hardheid in ketelvoedingswater voor ketels bij een druk van 50 bar ‘niet traceerbaar’ mag zijn.

Water-link boog zich over het probleem, installeerde een nabehandelingsinstallatie op de deelstroom die naar de hogedrukketel leidde en garandeerde de klant dat de laatste resthardheid uit het ketelvoedingswater zou verwijderd worden. Een dergelijke installatie omvat twee duplex-ontharders met selectieve harsen die alle resterende hardheid uit het water verwijderen.

Water-link meet nu op vaste tijdstippen de totale hardheid van het effluent water van de ontharders en volgt de stand van zaken online op. Wanneer de ingestelde alarmwaarden overschreden worden, krijgen alle betrokkenen, zowel Water-link-medewerkers als contacten bij de klant, een sms. Op dat moment verzekert water-link ook binnen de 24 uur een interventie, zodat de installatie kalkvrij blijft. Daarnaast zorgt water-link voor het onderhoud van de installatie: het bijvullen van zout, het kalibreren en opvolgen van de hardheidsmeting, preventief onderhoud en bijsturend onderhoud.  

Relevante referenties