Skip to content

Algemene industrie

In vele sectoren wordt het belang van water onderschat, omdat het zo’n vanzelfsprekendheid is. Maar neem deze schakel weg en vele productieprocessen vallen stil. Omdat ze water nodig hebben voor energie, reiniging, productie… Het is de taak van water-link om voor deze vanzelfsprekendheid te zorgen. Het water is er, zonder twijfel of onderbreking.

De vraag van elke sector en elke klant kan verschillend zijn. Water-link heeft daarom nooit standaardoplossingen, maar gaat steeds samen met de klant op zoek naar de meest betrouwbare, meest rendabele, meest duurzame technologie, die voor zijn specifieke situatie van toepassing is. Daarbij houdt water-link zowel rekening met de beschikbare waterbronnen, de te behalen eindkwaliteit als de reeds aanwezige utilities on site en andere mogelijke afnemers in de buurt om schaalvoordelen te creëren. Elke klant, elk project is uniek.

Relevante referenties