Skip to content

Chemie

chemie Antwerpen

Water is een energiebron voor de chemische sector. Water is essentieel en noodzakelijk, maar geen core business voor de branche.

Zonder proceswater is er echter geen productie mogelijk. Zowel kwaliteit als kwantiteit zijn erg belangrijk voor de chemische industrie. Het proceswater wordt vaak ingezet als voedingswater voor stoomketels. Ultra puur gedemineraliseerd water dient dan weer voor bijmenging in producten of als koelwater.

Al deze soorten water hebben specifieke kwaliteitsvereisten en kunnen aangemaakt worden op basis van verschillende waterbronnen, zoals oppervlaktewater of leidingwater, maar steeds vaker ook van effluent van de waterzuivering.

Water-link werkt met volledig automatische installaties, conform de nieuwste beschikbare technologieën. Continue beschikbaarheid, permanente controle en bijsturing de klok rond en alle dagen van de week, vormen een absolute noodzaak voor deze veeleisende industrie. Het zijn net deze voortdurende betrouwbaarheid, kwaliteit en leveringszekerheid die de sterkte uitmaken van water-link.

Relevante referenties