Skip to content

Petrochemie

chemie Antwerpen

De petrochemische industrie heeft nood aan voornamelijk ultra puur gedemineraliseerd water voor de voeding van hogedrukstoomketels.

Zowel kwaliteit, kwantiteit als beschikbaarheid zijn zeer belangrijk voor de petrochemische industrie. Daarnaast heeft de petrochemische industrie ook nood aan grote hoeveelheden koelwater. Het koelwater heeft een heel andere kwaliteitsvereiste dan het ketelvoedingwater. Het is belangrijk voor de petrochemie om de juiste samenstelling van proceswater te selecteren omdat dit resulteert in een langere levensduur van de installaties (Capex), maar ook garandeert dat ze minder onderhoud vragen.

Het juiste water op de juiste plaats zorgt dus voor een operationele besparing en een besparing op waterbehandelingschemicaliën.

Water-link werkt met volledig automatische installaties, conform de nieuwste beschikbare technologieën. Continue beschikbaarheid, permanente controle en bijsturing de klok rond en alle dagen van de week, vormen een absolute noodzaak voor deze veeleisende industrie. Het zijn net deze continue betrouwbaarheid, kwaliteit en leveringszekerheid die de sterkte uitmaken van Water-link.

Relevante referenties