Skip to content

Textiel

textiel industrie

In de textielindustrie worden doorgaans grote hoeveelheden water verbruikt. Zowel voor de aanmaak van kleurstoffen, het spoelen tijdens de verschillende productieprocessen als voor het aanmaken van stoom.

Aangepaste proceswaterkwaliteiten kunnen bijdragen tot een efficiënter productieproces en een langere levensduur van de installaties. Ze kunnen dus leiden tot een operationele kostenbesparing. Op basis van de specifieke kwaliteitseisen voor het proceswater en de beschikbare ruwwaterbronnen (grondwater, leidingwater, oppervlaktewater, effluent van de afvalwaterzuivering…) in de buurt, zoeken we naar een oplossing, die zowel technisch als economisch interessant is.

Tijdens het productieproces wordt ook afvalwater gegenereerd. Dit afvalwater, dat doorgaans bestaat uit vezeldeeltjes, olie/vet (bv. spinoliën), kleurstoffen en andere chemicaliën, vereist vaak verschillende zuiveringsfasen (grove screening, fysico-chemie, biologische zuivering, nazuivering…) voor het geloosd kan worden, conform de lozingsnormen. Als gevolg van het doorgaans hoog waterverbruik bij de productie, komt ook hergebruik van afvalwater steeds vaker in beeld.

Relevante referenties