Duurzaam omgaan met water

Water is een natuurproduct waar we zuinig mee om moeten gaan. Daarnaast is spaarzaam omgaan met water goed voor de portemonnee. Daarom wil water-link haar klanten bewuster maken van hun waterverbruik.

Wilt u meer water besparen? Hou rekening met deze besparingstips en laat je waterverbruik dalen!

Met weinig water een schone auto

De zuinigste manier om zelf uw auto te wassen, is met een emmer en spons. Aan vier emmers van tien liter heeft u meestal genoeg. Om het milieu zoveel mogelijk te ontzien kunt u er het best vloeibare zeep bij gebruiken. Wast u de auto met de tuinslang, dan bent u al snel zo'n 150 liter kwijt. 

Besparen met de wasmachine

Bijna een vijfde deel van ons gemiddelde watergebruik per dag gaat op aan het wassen van kleren en andere zaken met de machine. Daar is dus een besparing mogelijk, zou je zeggen. Die besparing kan op verschillende manieren worden bereikt. Zo is het verstandig om alleen met een volle wasmachine te wassen, een halfvolle trommel kost 70 à 120 liter per wasbeurt! Voorwassen is vaak ook niet nodig. En een goede machine helpt u natuurlijk een eind op weg; de oudere apparaten gebruiken soms wel twee keer zo veel water als de nieuwe!

Waterbesparende douchekop

Het monteren van een waterbesparende douchekop heeft alleen zin bij combi-ketels, boilers en bij de meeste badgeisers. Wel moet er op de tapdrempel worden gelet; de waterstroom die nodig is om het warmwatertoestel aan te laten slaan als de kraan wordt opengedraaid. Sommige spaardouches halen de drempel niet en dan blijft het water koud. Met de nieuwste modulerende toestellen heeft u dit probleem niet, omdat deze geen tapdrempel hebben. Werkt uw douche met een keukengeiser, dan heeft een waterbesparende douchekop geen nut; keukengeisers laten van zichzelf al weinig water door. Het installeren van een waterbesparende douchekop in combinatie met een boiler is wèl zinvol. De kwaliteit van de douchekop zelf is overigens ook belangrijk.

Korter douchen, veel besparen!

Van de hoeveelheid water die we dagelijks gebruiken, laten we onder de douche bijna 30% langs ons lichaam spoelen. Daar kan vrij simpel op worden bespaard door iets korter te douchen. Gemiddeld staat heel België dagelijks 7,5 minuten onder de douche. Zouden we daar met z'n allen 6,5 minuten van maken, dan zou dat een enorme besparing opleveren: 27 miljard liter drinkwater op jaarbasis! Ook individueel kunt u het nodige bijdragen, bijvoorbeeld met een waterbesparende douchekop.

Laat de kraan niet lopen

Veel water wordt verspild door het laten lopen van de kraan tijdens het tanden poetsen, scheren of handen wassen - al gauw zo'n 10 liter per minuut. Soms gebeurt dat gedachteloos, soms ook omdat even moet worden gewacht tot het water de juiste temperatuur heeft bereikt. Natuurlijk is het zaak om de kraan niet onnodig te laten lopen. Hulpstukken maken het gemakkelijker om het watergebruik binnen de perken te houden. En wat de temperatuur betreft, ook daar kan met enige techniek iets aan worden gedaan.

Spaarknop op het toilet

Dertig procent van onze dagelijkse portie drinkwater verdwijnt rechtstreeks in het riool - via het toilet. Per spoeling meestal zo'n 9 liter. Hierop kan tot zo'n 50% worden bespaard, door gebruik te maken van toiletten met een spaarknop waarmee het spoelen kan worden onderbroken. Als iedereen in Belgie zo'n zou gebruiken, zou het waterverbruik op jaarbasis met ongeveer 80 miljard liter dalen. Een kleinere stortbak (een 6-litermodel met spaarknop) helpt ook mee, maar kan alleen worden gecombineerd met een 6-liter closetpot. Sommige typen stortbakken kunnen met enige aanpassingen waterbesparend worden gemaakt. Men kan ook de wc aansluiten op een regenwaterput.

Thermostatische kranen

Laat thermostatische badkranen installeren. Je bespaart hierbij 20.000 liter water per jaar.

Warmwatertoestellen

Zorg ervoor dat een warmwatertoestel zo kort mogelijk bij de meest gebruikte warmwaterkraan geplaatst wordt. Installeer een klein toestel bij een ver afgelegen kraan. Je bespaart hierdoor energie en drinkwater.

Tuin sproeien na zonsondergang

Wilt u bij langdurige droogte uw tuin sproeien, ga er dan van uit dat één keer per week - gedurende een kwartier tot een half uur - voldoende is. Hoe lang precies, is afhankelijk van de bodemsoort, de beplanting en de grootte van uw tuin. Het gras hoeft niet altijd besproeid te worden; geel gras herstelt vanzelf. Als u sproeit na zonsondergang, verdampt er minder water en hebben uw planten er meer aan. De planten water geven met een gieter kan natuurlijk ook; gebruik bij voorkeur regenwater. Voor de moestuin en kamerplanten is regenwater ook uitstekend geschikt. 

Regenwater voor de planten

Uw planten, zowel binnenshuis als in de tuin, kunt u regenwater geven. Bij een tuincentrum kunt u een ton kopen, waarin u het water uit de regenpijp van uw dakgoot kunt verzamelen. Heeft u geen regenton, dan kunt u natuurlijk ook water opvangen in emmers.