Regelgeving

Aanleg en renovatie van riolering

Het rioleringsnet is nog niet overal volledig uitgebouwd voor een goede afvoer van het afvalwater. Dat terwijl in sommige straten oude leidingen liggen die aan vervanging toe zijn. Water-link voert in opdracht van uw gemeente studies uit naar de ligging en de toestand van de bestaande riolen. Op basis van deze informatie stelt water-link samen met de gemeente een investeringsplan op voor de te vervangen en nieuw aan te leggen riolering. In elk geval wordt u tijdig geïnformeerd over geplande werken in de straat waarin u woont. U zal worden uitgenodigd op een infovergadering en ook tijdens de werken houden wij u op de hoogte.

Voor de opmaak van een investeringsplan baseren wij ons in de eerste plaats op hydraulische en structurele studies die de knelpunten in het bestaande netwerk blootleggen. Daarnaast stelde het Vlaamse Gewest voor elke gemeente in het verleden een zoneringsplan op. Dat bepaalt welke gebieden nog moeten aansluiten op een collectieve waterzuiveringsinstallatie. Ook geplande wijzigingen aan de bovenbouw (fietspaden, wegdek, …) kunnen mee een rol spelen in de volgorde waarin projecten worden uitgevoerd.