Waterdruk

De waterdruk is de kracht waarmee water uit uw kraan stroomt. In ons verzorgingsgebied is dat gemiddeld 2,5 bar.

Het debiet is de hoeveelheid water die per seconde uit uw kraan komt.

Waterdruk

Lijkt de waterdruk in uw gebouw te laag? Dan kan dat een gevolg zijn van kalkvorming in uw binneninstallatie. U voorkomt dat door uw boiler niet hoger in te stellen dan 60 °C.

In een appartementsgebouw daalt de druk met 1 bar per 10 meter stijgleiding. Wilt u geen klachten over lage waterdruk op de hoogste verdiepingen? Laat dan uw loodgieter een drukverhogingsinstallatie plaatsen. Opgelet: u moet daarvoor wel eerst een aanvraag indienen bij water-link.

U mag uw drukverhogingsinstallatie pas gebruiken na een keuring door water-link.

U zit met een specifieke vraag?