Wateroverlast voorkomen

Het valt op dat we de laatste jaren te maken krijgen met meer en extremere neerslag. Willen we nog meer overstromingen vermijden en de voeten de komende jaren droog houden, dan zullen we ons moeten aanpassen. Wat kunt u zelf doen? Lees de tips in onze brochure