Skip to content

Aanvraag minnelijke schikking bij verborgen lek

  • 1 Huidige: Jouw gegevens
  • 2 Gegevens over het lek
  • 3 Bijlagen
  • 4 Overzicht
  • 5 Bevestiging
Verplichte velden
Start met een plus en dan de landcode, daarna volgt het zonenummer (zonder 0)
voor een vast telefoontoestel bvb 078/35.35.09 wordt het dan +3278353509. 
Voor een GSM-nummer bvb 0470/12.34.56 wordt het dan +32470123456. 
Jouw meternummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
Factuurnummer waarvoor je de minnelijke schikking wil aanvragen.
De aanvraag moet gebeuren binnen de 6 maanden na factuurdatum.