Skip to content

Sociaal tarief

Heb je recht op het sociaal tarief voor water? Dan krijg je een korting van 80 procent op alle onderdelen van jouw waterfactuur.

Wanneer heb je recht op het sociaal tarief voor water?

Je hebt dit jaar recht op een sociaal tarief voor jouw water als je op 1 januari één van de onderstaande overheidstoelagen kreeg. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid meldt dat automatisch aan water-link. Andere toelagen geven geen recht op de korting.

 

 • Rijksdienst voor Pensioenen

Deze toelagen geven recht op een sociaal tarief voor water:

 • inkomensgarantie
 • gewaarborgd inkomen

Twijfel je of je een van deze ontvangt? Neem dan contact op met deze overheidsdienst op volgend nummer 0800 50 246.

 

 • FOD Sociale Zekerheid Personen met een Handicap

Deze toelagen geven recht op een sociaal tarief voor water:

 • inkomensvervangende tegemoetkoming
 • integratietegemoetkoming
 • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Twijfel je of je een van deze ontvangt? Neem dan contact op met deze overheidsdienst : tel. 1765 (gratis ) in België (betalend vanuit het buitenland, tel. +32 78 15 17 65 van 8.30 u. tot 12 u., van maandag tot vrijdag.

 

 • OCMW

Deze toelagen geven recht op een sociaal tarief voor water:

 • leefloon
 • levensminimum

Twijfel je of je een van deze ontvangt? Neem dan contact op met het OCMW-kantoor van jouw gemeente.

 

Hoe ontvang je het sociaal tarief voor water?

We verwerken jouw sociaal tarief rechtstreeks op jouw factuur of geven je een compensatie. De Vlaamse overheid maakt die keuze, op basis van jouw officiële woon- en gezinssituatie op 1 januari van het huidige jaar.

 • Via de drinkwaterfactuur

Voor een verrekening van jouw sociaal tarief via een korting op jouw factuur, moeten deze drie voorwaarden vervuld zijn:

 • Je woont in een eengezinswoning of appartement met een individuele watermeter van water-link.
 • Jouw watermeter bevoorraadt alleen jouw officiële gezin (zoals geregistreerd in het Rijksregister).
 • Het leveringscontract stond op 1 januari van dit jaar op naam van een van jouw officiële gezinsleden.
 • Via een compensatie

Voldoet jouw situatie niet aan een van de drie bovenstaande voorwaarden? Dan kunnen we jouw sociaal tarief niet verrekenen via jouw drinkwaterfactuur. We schrijven dan het compensatiebedrag over naar jouw bankrekening. Je ontvangt daarover een melding per brief.

 

Wat moet je doen om jouw sociaal tarief voor water te krijgen?

Doorgaans krijg je jouw sociaal tarief automatisch. Ontving je eind september nog geen compensatiebrief? Of geen drinkwaterfactuur met de vermelding ‘jouw sociaal tarief werd verwerkt’? Vraag dan een attest aan bij de overheidsdienst van wie je de toelage kreeg. Stuur dat vóór 31 december naar water-link. Attesten toegekomen na 31 december worden niet meer aanvaard. 

Hieronder vind je de geldige attesten voor de aanvraag van een sociaal tarief voor water. Andere aanvaarden we niet.

Zit je met een specifieke vraag?