Skip to content

Tariefplan 2017-2022

Vraag je je af waar jouw waterprijs vandaan komt? Sinds januari 2016 bepaalt de WaterRegulator de drinkwatertarieven in Vlaanderen. Als drinkwaterbedrijf werkte water-link toen een tariefplan uit voor zes jaar. Dat bepaalt de maximumtarieven voor de periode 2017-2022. De werkelijk toegepaste tarieven kunnen daarvan wel afwijken. Over de tarieven voor afvoer of zuivering van afvalwater zegt het tariefplan niets.

Water-link diende dat tariefplan, na consultatie van haar klanten en goedkeuring door de Raad van Bestuur, in bij de WaterRegulator op 27 juli 2016. Die laatste keurde het goed op 14 november 2016.

Deze maximumtarieven worden in december van elk jaar geïndexeerd.

Waterprijs: tariefpad en maximumtarieven

Op de volgende grafiek zie je duidelijk de evolutie van het tariefpad, uitgedrukt in euro per m³ (Td).

Het tariefpad is het resultaat van de deling van de noodzakelijke opbrengsten door een schatting van het aantal m³ drinkwater dat dat jaar verkocht zal worden. In die prijs per m³ zijn opbrengsten zoals vaste jaarsommen meegerekend. De waarden die je ziet op de Y-as zal je dus nooit tegenkomen als daadwerkelijke variabele tarieven.

Dat tariefpad wordt daarna vertaald naar maximumtarieven, exclusief btw. Het vastrecht (jouw vaste kosten) is decretaal bepaald en blijft dus de hele periode constant.

Uiteindelijk zal de Raad van Bestuur de effectieve tarieven bepalen.

tariefpad

Zit je met een specifieke vraag?