Skip to content

Tariefstructuur voor grootverbruikers

Wanneer ben je een grootverbruiker?

Grootverbruikers zijn verbruikers die elk jaar minimum 500 m³ leidingwater verbruiken of aan eigenwaterwinning doen met een capaciteit van minimum 5 m³ per uur. 

 

Jouw waterfactuur bevat drie onderdelen

De totale prijs die je betaalt voor jouw drinkwater bestaat uit drie componenten
- Productie en levering van drinkwater
- Gemeentelijke saneringsbijdrage voor de afvoer van afvalwater
- Bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor de zuivering van afvalwater

Jouw totale factuurbedrag wordt opgebouwd door:  
- Vastrecht op component drinkwater
- Variabele prijs per m³

  • Berekening van het vastrecht

Het vastrecht is onafhankelijk van jouw verbruik. Je betaalt enkel vastrecht voor de component drinkwater.
Deze bedraagt 50 euro per jaar per watermeter. Voor watermeters met een afwijkende diameter wordt er een capaciteitsvergoeding aangerekend.

  • Berekening van de waterprijs

Voor de component drinkwater geldt het vlak tarief per m³. Dit tarief is hetzelfde, onafhankelijk van hoeveel m³ je verbruikt.
De variabele saneringsbijdragen worden individueel berekend op basis van het heffingsdossier.

Lees hier meer over de integrale waterfactuur voor bedrijven.