Skip to content

Tariefstructuur voor niet-huishoudelijke klanten

Jouw waterfactuur bevat drie onderdelen

De totale prijs die je betaalt voor jouw drinkwater bestaat uit drie componenten
- Productie en levering van drinkwater
- Gemeentelijke saneringsbijdrage voor de afvoer van afvalwater
- Bovengemeentelijke saneringsbijdrage voor de zuivering van afvalwater

Per component wordt er een vast en variabel gedeelte (per m³) aangerekend. 

  • Vastrecht: Per onderdeel van de waterfactuur is er een vastrecht (vaste bijdrage). Voor het onderdeel drinkwater komt daar soms nog een capaciteitsvergoeding bovenop.
  • Vlak tarief per m³. 

 

  • Berekening van het vastrecht

Het vastrecht is onafhankelijk van jouw verbruik. 
Het vastrecht bedraagt per jaar: 
-> voor drinkwater: 50 euro per watermeter, met een extra capaciteitsvergoeding voor een watermeter met afwijkende diameter
-> voor de afvoer van afvalwater: 30 euro per watermeter
-> voor de zuivering van afvalwater: 20 euro per watermeter

Heb je gemengd verbruik en recht op vlak tarief? Dan wordt het vastrecht per wooneenheid (en niet per watermeter) aangerekend en heb je wel recht op korting per gedomicilieerde inwoner. 

  • Berekening van de waterprijs

Je betaalt altijd dezelfde prijs per m³. Dit noemen we vlak tarief. Dit tarief is onafhankelijk van jouw verbruik. Ook als je meer verbruikt, zal de prijs per m³ niet stijgen. 

 

Is jouw bedrijf heffingsplichting? Dan gelden de tarieven voor grootverbruikers

Het geldende vlak tarief in jouw gemeente vind je hier.