Skip to content

Antwerpen Haven

Dienstlevering

Drinkwater

Water-link is verantwoordelijk voor de drinkwaterlevering.
De tarieven voor Antwerpen Haven kan je raadplegen bij Antwerpen.

Rioolbeheer

Voor rioolbeheer dien je je te wenden tot het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (www.havenvanantwerpen.be).

Waterkwaliteit

Jouw kraantjeswater is even veilig, gezond en lekker als flessenwater, en bovendien afvalvrij.
Lees meer over de kwaliteit, druk, samenstelling, hardheid en debiet van het water van water-link.