Skip to content

Tarieven en Kortingen

Prijs op handpalm

Tarieven

Verschil tussen huishoudelijk en niet-huishoudelijk tarief

Een huishoudelijke klant krijgt een ander tarief dan een niet-huishoudelijke klant

  • Een huishoudelijk tarief geldt voor waterlevering aan wooneenheden.  bvb. een huis waar een gezin woont. 
  • Een niet-huishoudelijke tarief geldt voor waterlevering aan niet-wooneenheden. bvb. een kantoor van een advocaat.

Soms levert één watermeter zowel aan woon- als niet-wooneenheden. In dat geval spreken we over gemengd verbruik. Betaal je dan het huishoudelijke of niet-huishoudelijke tarief? Dat beoordelen we aan de hand van jouw concrete situatie. 

Daarnaast zijn er nog individuele tarieven voor de afvoer en de zuivering van het afvalwater van grootverbruikers of heffingsplichtigen. Grootverbruikers zijn verbruikers die elk jaar minimum 500 m³ leidingwater verbruiken of aan eigenwaterwinning doen met een  capaciteit van minimum 5 m³ per uur.

 

Bepalende parameters voor jouw tarief 

Hoeveel je betaalt voor jouw water is afhankelijk van: 

  • de gemeente waarin je woont
  • jouw woonsituatie (aantal gezinsleden en wooneenheden)
  • het aantal m³ (1.000 liter) dat je verbruikt. 
  • of je een huishoudelijk of niet-huishoudelijk tarief hebt

 

Hoe worden de tarieven opgebouwd? 

 

De tarieven in jouw gemeente

De tarieven die voor jou van toepassing zijn, zijn afhankelijk van de gemeente waarin je woont. 

Hier kan je de tarieven in jouw gemeente bekijken.

De stijging van de tarieven wordt vastgelegd in een 6-jarig tariefplan. Bekijk hier het tariefplan voor 2017-2022. 

Zelf jouw waterrekening berekenen?  Dat kan je doen met de simulator van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Toegestoken hand

Kortingen

Korting op vastrecht

Je krijgt een korting op je vastrecht voor elke persoon die gedomicilieerd is op je adres. Wij krijgen deze gegevens automatisch door en verwerken je korting in jouw afrekeningsfactuur. De korting kan nooit hoger zijn dan het vastrecht zelf.

 

Sociaal Tarief

Sommige klanten kunnen aanspraak maken op kortingen of op sociaal tarief.

Lees hier meer over de voorwaarden voor sociaal tarief.

 

Voordelen voor beschermde klanten

Als beschermde klant geniet je van een aantal voordelen. Op de site van de VMM vind je meer uitleg over beschermde klanten.

 

Korting voor IBA's (individuele waterzuivering)

Zuiver je zelf je afvalwater met een IBA? Dan kan je een korting krijgen op de saneringskosten.

Lees hier meer over Individuele behandeling van afvalwater (IBA).

 

Tussenkomst voor verborgen lek 

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een minnelijke schikking. Je moet dan een deel van de factuur niet betalen.

Lees hier meer over lekken en het aanvragen van een minnelijke schikking.