Keuringsdossier rioolaansluiting

Rioleringskeuring: dossier

Een volledig keuringsdossier van uw rioolaansluiting bevat:

  • een conform keuringsverslag
  • een as-builtplattegrond
  • een onderdelenlijst

We sluiten een (woon)eenheid pas aan als:

  • het keuringsdossier volledig is
  • de keurder ieder document dateerde en tekende

Rioleringskeuring: plattegrond

De as-builtplattegrond bevat minstens:

  • een duidelijk onderscheid tussen huishoudelijke afvalwaterleidingen (DWA) en hemelwaterleidingen (RWA)
  • alle aansluitingspunten
  • een weergave van de hele omgeving tot aan de rooilijn
  • een correcte weergave van alle toestellen en voorzieningen, zoals keerkleppen, toezichtsputjes, terrasafvoer, regenwaterput en septische put

Rioleringskeuring: onderdelenlijst

De onderdelenlijst geeft een overzicht van alle aangesloten of aan te sluiten onderdelen: septische put, hemelwaterput, … Gebruik dit document om hem foutloos op te stellen.

Je zit met een specifieke vraag?