Klantgegevens aanpassen

Voor een aanpassing van uw klantgegevens of een andere aanvraag hoeft u ons niet te bellen. Het kan vaak sneller en eenvoudiger online.

Wenst u één van de volgende zaken aan te passen?

  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naamswijziging (ondernemingsnummer of rijksregisternummer blijft gelijk)

Ga naar mijn water-link en klik door naar Mijn Profiel - Profiel beheren om je klantgegevens aan te passen. Komt u voor de eerste keer op mijn water-link? Dan dient u zich eerst te registreren. 

Ga naar mijn water-link

 

  • Rekeningnummer
  • Facturatie-adres

Ga naar mijn water-link en klik door naar Mijn Facturatie - Facturatiegegevens beheren om je klantgegevens aan te passen. Komt u voor de eerste keer op mijn water-link? Dan dient u zich eerst te registreren. 

Ga naar mijn water-link

Is de contractnemer overleden?

Dan dient u een nieuw contract op te starten. U kan dit regelen via deze pagina.  

Verandert uw ondernemingsnummer?

Verandert uw ondernemingsnummer wél, Of moet u een btw- of ondernemingsnummer toevoegen aan een contract op naam van een particulier?

Dan dient u uw huidig contract te beëindigen en een nieuw contract op te starten op de nieuwe naam. 

Start een nieuw contract op via deze pagina.

Verandert het aantal inwoners?

Voor de bepaling van het aantal gedomicilieerden voor de periode van 1 januari tot 31 december, baseren we ons op de toestand in het Rijksregister op 1 januari. U hoeft ons dus geen wijzigingen door te geven.

Indien er een afwijking bestaat tussen het aantal gedomicilieerde inwoners overgenomen uit het Rijksregister en de werkelijke toestand op 1 januari, kan je een rechtzetting bekomen op eenvoudige voorlegging van een attest van domicilie. Dit attest kan u aanvragen bij uw gemeente- of stadsbestuur.

Bezorg het ons daarna via dit contactformulier.

U zit met een specifieke vraag?