Kontich - Waarloos

Dienstlevering

Drinkwater

Op 1 januari 2019 werden de drinkwateractiviteiten van de gemeenten Boechout, Kapellen en Kontich overgedragen van water-link naar Pidpa.
Voor vragen over drinkwaterlevering dient u zich dus te wenden tot Pidpa. Klik hier om een drinkwateraansluiting aan te vragen bij Pidpa. 

Rioolbeheer

Op 20 december 2019 worden ook de rioolactiviteiten van de gemeente Kontich aan Pidpa overgedragen.  De facturatie hiervoor -de gemeentelijke saneringsbijdrage- verloopt reeds via Pidpa. Dit omdat de berekening afhankelijk is van het door hen gefactureerde waterverbruik.

Tot eind oktober vraagt u de rioolaansluiting nog aan via water-link. 

Reeds vanaf 1 november vraagt u de rioolaansluiting via Pidpa aan.

Hier kan u bij Pidpa een rioolaansluiting aanvragen