Kortingen en sociaal tarief

Hebt u recht op het sociaal tarief voor water? Dan krijgt u een korting van 80 procent op alle onderdelen van uw waterfactuur.

Wanneer hebt u recht op het sociaal tarief voor water?

U hebt dit jaar recht op een sociaal tarief voor uw water als u op 1 januari een van de onderstaande overheidstoelagen kreeg. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid meldt dat automatisch aan water-link. Andere toelagen geven geen recht op de korting.

Rijksdienst voor Pensioenen

Deze toelagen geven recht op een sociaal tarief voor water:

  • inkomensgarantie

  • gewaarborgd inkomen

Twijfelt u of u een van deze ontvangt? Neem dan contact op met deze overheidsdienst via 0800 50 246.

FOD Sociale Zekerheid Personen met een Handicap

Deze toelagen geven recht op een sociaal tarief voor water:

  • inkomensvervangende tegemoetkoming

  • integratietegemoetkoming

  • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Twijfelt u of u een van deze ontvangt? Neem dan contact op met deze overheidsdienst via 0800 98 799.

OCMW

Deze toelagen geven recht op een sociaal tarief voor water:

  • leefloon

  • levensminimum

Twijfelt u of u een van deze ontvangt? Neem dan contact op met het OCMW-kantoor van uw gemeente.

 

Hoe ontvangt u het sociaal tarief voor water?

We verwerken uw sociaal tarief rechtstreeks op uw factuur of geven u een compensatie. De Vlaamse overheid maakt die keuze, op basis van uw officiële woon- en gezinssituatie op 1 januari van dit jaar.

Via de drinkwaterfactuur

Voor een verrekening van uw sociaal tarief via een korting op uw factuur, moeten deze drie voorwaarden vervuld zijn:

  • U woont in een eengezinswoning of appartement met een individuele watermeter van water-link.

  • Uw watermeter bevoorraadt alleen uw officiële gezin (zoals geregistreerd in het Rijksregister).

  • Het leveringscontract stond op 1 januari van dit jaar op naam van een van uw officiële gezinsleden.

Via een compensatie

Voldoet uw situatie niet aan een van de drie bovenstaande voorwaarden? Dan kunnen we uw sociaal tarief niet verrekenen via uw drinkwaterfactuur. We schrijven dan het compensatiebedrag over naar uw bankrekening. U ontvangt daarover een melding per brief.

Wat moet u doen om uw sociaal tarief voor water te krijgen?

Doorgaans krijgt u uw sociaal tarief automatisch. Ontving u eind september nog geen compensatiebrief? Of geen drinkwaterfactuur met de vermelding ‘uw sociaal tarief werd verwerkt’? Vraag dan een attest aan bij de overheidsdienst van wie u de toelage kreeg. Stuur dat vóór 31 december naar water-link, want daarna kunnen we het niet meer aanvaarden.

U zit met een specifieke vraag?