Skip to content

Aankondiging publieke raadpleging - GRUP Leidingstraat Viersel-Walem

Startnota

GRUP Leidingstraat Viersel-Walem

Publieke raadpleging van 2 februari 2021 tot en met 2 april 2021

Op 18 december 2020 heeft de Vlaamse Regering de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Viersel-Walem’ goed-gekeurd en het planproces formeel gestart. Het voorgenomen plan is gelegen in de gemeenten Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Rumst.

Het GRUP ‘Leidingstraat Viersel-Walem’ voorziet een drinkwaterleiding tussen het Albertkanaal en het drinkwaterproductiecentrum van Walem. Dit planproces beoogt het versterken en verzekeren van de drinkwater-voorziening in Vlaanderen door het realiseren van een interconnectie tussen de grootste productiecentra van drinkwater van water-link en Pipda en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen. Hiervoor zal het plan een overdruk leidingstraat op de verbinding tussen Viersel en Walem voorzien en een bestemming openbaar nut voor de bijhorende infrastruc-tuur. De overdruk leidingstraat laat toe om in de toekomst bijkomende nuts leidingen te bundelen met de drinkwaterleiding. Het GRUP biedt daarnaast ook nog de mogelijkheid tot het nemen van flankerende maatregelen.

Tijdens de publieke raadpleging van 2 februari 2021 tot en met 2 april 2021 kan iedereen suggesties of opmerkingen indienen op de startnota.

drinkwaterleiding Viersel-Walem

Lees de volledige folder: drinkwaterleiding Viersel-Walem

De startnota en procesnota zijn ter inzage op de website grups.omgeving.vlaanderen.be.

Inhoudelijke vragen?
Stel ze via [email protected] of via het nummer 02 553 38 00.