Skip to content

Adelta wordt de grootste drinkwaterproducent in Vlaanderen.

Adelta_logo

wordt de grootste drinkwaterproducent in Vlaanderen.

 

De naam en het logo van fusiebedrijf Pidpa /water-link zijn bekend


Op 1 januari 2024 fuseren Pidpa en water-link, de twee waterbedrijven uit de provincie Antwerpen.
Vandaag werd de naam van dit nieuwe fusiebedrijf feestelijk onthuld.


“De bekendmaking vandaag van de naam en logo van dit nieuwe waterbedrijf, is opnieuw een belangrijke
stap in het fusietraject tussen Pidpa en water-link”, stelt Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. “Zo
krijgt dit fusiebedrijf immers meer en meer vorm. Adelta wil en zal dan ook een vooraanstaande speler zijn
in de watersector.”


In de naam ‘Adelta’ herkent men het woord ‘delta’. Een delta of rivierdelta is een uitgestrekt gebied waar
land en water samenkomen in een vruchtbaar ecosysteem en dit met een netwerk van vertakkingen. Een
mooie beeldspraak die de ambitie toont om als verenigd waterbedrijf in een ruime context de
verantwoordelijkheid op te nemen als partner, als innovator en als bruggenbouwer.


De letter A vooraan en achteraan verwijst daarenboven naar het circulair denken van het bedrijf. Tot slot
betekent ‘delta’ in de wiskunde een ‘verschil’. Een duidelijke verwijzing dat Adelta in de watersector maar
ook daarbuiten het verschil wil en zal maken.


“Adelta wordt de grootste drinkwaterproducent in Vlaanderen en zal meer dan 1.850.000 inwoners uit de
69 steden en gemeenten in de provincie Antwerpen van drinkwater voorzien.”, aldus André Gantman,
voorzitter van water-link. “Daarnaast staat zij in voor een professioneel afvalwater- en hemelwaterbeheer
in 52 gemeenten. Het nieuwe fusiebedrijf is tot slot specialist op het vlak van industriewater voor industriële
klanten en leveringen aan andere waterbedrijven.”

De slogan van het nieuw bedrijf, ‘Slimmer water, sterker samen’ drukt kort maar krachtig uit waarvoor
Adelta staat. Als duurzaam waterbedrijf zet zij vol in op slimme, innovatieve oplossingen die een
toekomstgericht waterbeheer voor alle klanten mogelijk maken. Door deze fusie kan zij zich op lange
termijn blijven engageren als een zekere partner in water, ook voor de grote industriële klanten. Tot slot
wordt –waar mogelijk- gezocht naar toegevoegde waarde in samenwerkingen met derden.


Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, benadrukte door
haar aanwezigheid het belang van deze fusie.


Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Terwijl Vlaanderen met minder dan 7 miljoen inwoners maar liefst
zeven drinkwaterbedrijven telt, doet een wereldstad als New York City met 8,5 miljoen inwoners het met maar één
drinkwaterbedrijf. Dat is historisch zo gegroeid, maar dat is geen reden om ons daarbij neer te leggen. De
versnippering aan Vlaamse waterbedrijven moet op de schop en ik ben zeer blij dat water-link en Pidpa ook die klik
hebben gemaakt. Waterbedrijven zijn immers een van onze grootste partners om de maatregelen van de Blue Deal
mee uit te voeren, om ons voor te bereiden op de klimaatverandering en te zorgen voor betaalbaar drinkwater.”