Skip to content

Aquaflanders nuanceert bericht over drinkwater dat weglekt

Hierbij volgt een duidingsreactie van AquaFlanders op het bericht 'Elke dag lekt 180 miljoen liter drinkwater weg'.

De berichtgeving die deze ochtend in de pers gebracht is in verband met 180 miljoen liter water dat elke dag weglekt, dient genuanceerd te worden. De cijfers waar de heer Rob Beenders naar verwijst zijn niet nieuw, maar komen uit een benchmark die in juni 2016 werd afgerond en te raadplegen is op de website van AquaFlanders. De drinkwatersector werkt echter al langer aan het terugdringen van dit lekverlies.

Het aangehaalde cijfer omvat het totaal niet-geregistreerde water. Met andere woorden het water dat niet langs de watermeter van de klanten is gestroomd.

Dit omvat:

  • Water dat gebruikt wordt om leidingen te spoelen na herstelling of vervuiling van de drinkwaterleidingen. Dit om de kwaliteit van het drinkwater te blijven garanderen. • Water dat gebruikt wordt door de brandweer en de ordediensten.
  • Illegale afnames
  • Water als veiligheidsdebiet voor afgelegen aansluitingen. Afnemers die in een landelijk gebied wonen, voorzien we genoeg debiet om stilstaand water te voorkomen. 
  • Lekken in het leidingstelsel. Op dit vlak scoren we zeer goed. Volgens de Europese benchmarking zijn we bij de beste leerlingen van de klas met de minste lekverliezen.

Zoals aangegeven in de benchmark moeten we nagaan of een verdere reductie economisch interessant is. De sector investeert jaarlijks aanzienlijk om de infrastructuur te vernieuwen. Zo wordt per jaar 500 km leidingen vervangen of nieuw aangelegd. Het verstrekken van een kwaliteitsvolle dienstverlening is de hoogste prioriteit voor de Vlaamse watersector.

AquaFlanders is de koepelvereniging van de Vlaamse drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders en treedt op als vertegenwoordiger van de volledige waterketen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Carl Heyrman op het nummer 0475 24 89 82.