Skip to content

Betaalbaar water voor iedereen

We hebben begrip voor enige bezorgdheid die ontstaan is na de berichtgeving vandaag over onze prijszetting voor burgers en industrie. Water is essentieel voor iedereen. En in de huidige economische situatie, en periodes van droogte, ligt prijszetting erg gevoelig.

Feit is: met een waterprijs van 1,63 EUR/m3 blijft water-link, samen met Pidpa, de goedkoopste drinkwaterleverancier in Vlaanderen.

Waar komt dan dat verschil met de prijs voor industrie vandaan?

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen waterlevering voor residentiële klanten en voor grootverbruikers. De kosten die verbonden zijn aan de belevering van de industrie en residentiële klanten verschillen aanzienlijk.

Water tot bij gezinnen leveren kost meer: het leidingennetwerk hiervoor gaat gepaard met hogere onderhouds- en afschrijvingskosten. Ook de administratie is arbeidsintensiever door de veelvuldige klantencontacten. Het is belangrijk op te merken dat water-link de ambitie heeft om de residentiele waterprijs louter kostendekkend te houden.

Het industriële netwerk maakt gebruik van minder leidingen, wat resulteert in minder kosten. De leveringen aan de industrie maken deel uit van integrale commerciële contracten met levering van zeer verschillende waterkwaliteiten voor de industrie, zoals o.a. deminwater en koelwater.

De haven van Antwerpen en zijn industrie spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Onze bijdrage daaraan is cruciaal. De bedrijven zetten al jaren stappen vooruit richting nog meer duurzaam waterverbruik. Water-link is hierin een partner van de industrie. We stimuleren hen op tal van manieren om zo duurzaam mogelijk met water om te gaan: met waterscans en circulaire oplossingen zoals het project Waterkracht, dat vanaf 2025 elk jaar 20 miljard liter afvalwater van Antwerpse gezinnen zal hergebruiken als koelwater voor de industrie

De prijzen van grondstoffen voor de industrie hebben indirect ook een grote impact op burgers. Als de kosten voor de industrie stijgen, zullen uiteindelijk ook de burgers de prijs betalen. Water-link begrijpt het belang van kostenefficiëntie en werkt nauw samen met de industrie om een evenwicht te vinden tussen economische groei en de blijvend beschikbaarheid van water.

Wij staan net als iedereen voor dezelfde uitdagingen: vanuit onze maatschappelijke rol duurzaam en kwalitatief water produceren voor iedereen, vandaag en morgen.