Skip to content

Blue Deal: zo blijven we mee droogte en schaarste voor

Wat betekenen wereldwatertrends voor Vlaanderen?

Vandaag, en straks?

Wereldwijd wijzen trends in de richting van een toenemend waterverbruik, en dus meer druk op onze natuurlijke waterbronnen - op grondwater in de eerste plaats.

Zo zou, even onze hele planeet in beschouwing genomen, nog altijd het meeste water naar landbouw en voedselproductie gaan, hoewel die sectoren de komende decennia ook steeds efficiënter zouden gaan werken en minder water dan vroeger zouden gebruiken.

Maar ook in industrie en thuisgebruik wordt meer verbruik voorspeld. Dat komt door de bevolkingsgroei, toenemende welvaart en stadsgroei, veranderende eetgewoonten –proteïnerijke voeding heeft meer water nodig dan granen - maar ook door stijgend waterverbruik in industrie.

 

Tal van fronten, ook in Vlaanderen

Die ene oplossing is er niet: er zijn oplossingen. Tal van maatregelen moeten samen waterstress tegen 2050 voorkomen, en de druk op onze bronnen verlichten.

Zoals:

 • Grondwater aanvullen
 • Verbruik verminderen
 • Waterinfrastructuur verbeteren, efficiëntie inbouwen
 • Inzetten op hergebruik van water
 • Nieuwe technologieën als ontzouting toepassen waar nodig

Inzoomen op Vlaanderen, nu. Hoge bevolkingsdichtheid, veel landbouw en industrie op een kleine oppervlakte, veel steden, niet al te veel grote rivieren, en water dat niet voldoende kan doorsijpelen door de vele harde oppervlakken.

 

Blue Deal tegen droogte en schaarste

Dat maakt van onze regio één van de plekken in Europa die erg gevoelig zijn voor droogte en schaarste. Sinds de zomer van 2020 is daarom de Blue Deal een feit, deel van het Vlaams Klimaat Adaptatieplan 2021-2030.

De Blue Deal is een concreet actieplan dat op tal van domeinen en met tal van spelers ten gronde droogte en schaarste in Vlaanderen aanpakt. En dat kan ook niet anders, water en drinkwater zijn best een complex product met tal van factoren én spelers die het beïnvloeden, hoewel het gewoon uit de kraan lijkt te komen.

6 sporen houden alle acties die vanuit de Blue Deal lopen samen:

 1. Hergebruik
  wordt de regel
 2. Landbouw en natuur
  worden deel van de oplossing
 3. Mensen bewust maken van de noodzaak
  en stimuleren om te ontharden, zuiniger te worden
 4. Onze watervoorraad
  zekerder maken
 5. Openbare besturen geven het voorbeeld
  en zorgen voor regelgeving
 6. Samen innoveren
  om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken

 

De Blue Deal en water-link

Met water-link staan we in voor 40% van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen. Logisch dus dat we hard meewerken aan de Blue Deal. En wel op deze manieren:

Samenwerken aan een sterker watersysteem

Blue Deal 1 Samenwerken

 

Samen met gemeenten werken we hemelwaterplannen uit om op de best mogelijke manier met regenwater om te gaan.

In de samenwerking met Pidpa bundelen we onze waterkrachten. Dat zie je nu al in  projecten waarin we samen nieuwe leidingen en pompstations aanleggen, en collectoren vernieuwen. Zo versterken we elkaars capaciteit.

In partnerships met universiteiten zoals de UA en de KUL brengen we trends en prognoses in kaart. We werken mee in de spits van onderzoek en ontwikkeling met projecten zoals de Leerstoel aan de UA. Daarin waken we nog sneller en slimmer over onze waterkwaliteit, en willen we zelfs voorspellend kunnen handelen.

 

 

 

Netwerk en infrastructuur versterken

Blue Deal 2

 

 

 

Met meer dan 100 jaar ervaring op de teller staan we sterk in leiding- en netwerkbeheer.

Met satellietbeelden, slimme algoritmen en speciale monitoring software sporen we sneller lekken op, waardoor we ons hele netwerk nu elke 2 jaar kunnen scannen.

 

 

 

Onze voorraad zekerder maken

Blue Deal 3

 

 

 

 

Met onze spaarbekkens beheren we een waterreserve voor onze hele regio die straks 11 miljoen m3 groot zal zijn. We monitoren strak de kwaliteit van onze bronnen.

 

 

 

Inzetten op nieuwe technologieën

Blue Deal 4

 

 

 

Wij investeren in nieuwe installaties om zeker water te kunnen blijven leveren. Daar zetten we in op verschillende technologieën, afhankelijk van de omstandigheden én hun duurzaamheid.

Ook ontzouting hoort daarbij, zoals we zullen doen in onze nieuwe brakwaterfabriek, waar we teruggepompt dokwater zuiveren – wanneer dat nodig is.

 

 

Bewustzijn aanscherpen

Blue Deal 5

 

 

 

Meer inzicht in je verbruik? Onze digitale watermeter helpt. En hij spoort ook mee lekken op. En net als andere spelers hebben we tal van tips voor je om water én centen te besparen.

 

 

 

 

Zelf zuiniger met water omspringen

Blue Deal 6

 

 

 

We pakken zelf ons Non Revenu Water (NRW) aan: NRW, dat is water dat we maken waarvoor we geen inkomsten krijgen.

Lekdetectie is één manier, verder werken we methoden uit om onze leidingen met steeds minder water toch veilig te spoelen.

 

 

 

 

Hemelwaterplannen met lokale besturen

Blue deal 9

 

 

 

 

Samen met lokale besturen werken we hemelwaterplannen uit. Daarmee vangen we ook regenwater slim op zodat we het kunnen hergebruiken.

 

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Blue Deal 7

 

 

 

Intern loopt bij ons een plan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We werken aan bewust en zorgzaam omgaan met onze mensen, onze middelen én onze natuurlijke bronnen. Hoewel onze manier van water produceren duurzaam is.

 

 

 

 

Pilot hergebruik industrie

Blue deal 8

 

 

 

Bij Aquafin in Antwerpen-Noord loopt een demo om ter plekke afvalwater op te zuiveren, en die installatie zou in 2025 volledig operationeel kunnen worden.

 

 

 

 

 

En zag je onze tips al om spaarzamer met water om te gaan?

 

Onze beste tip?

Probeer eens kraanwater. Al wat je nodigt hebt: een kraan, een karaf en 20 minuutjes. En een glas, natuurlijk!

 

Bronnen

https://www.futuredirections.org.au/publication/global-water-supply-and-demand-trends-point-towards-rising-water-insecurity/

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/blue-deal-bindt-strijd-aan-tegen-droogte