Skip to content

Circulair industriewater komt niet uit de lucht gevallen

waterbalk

Samen met Aquafin, Ekopak en PMV leveren we in 2025 circulair koelwater voor de industrie in de Antwerpse haven. Op basis van afvalwater, een heel nieuwe bron, dus. Op een nieuwe site, los en gescheiden van onze huidige productie, met nieuwe technologie. In een publiek-private samenwerking.

Franky Cosaert, CEO van water-link, duidt waarom deze samenwerking, waarin publiek en privaat elkaar vinden, niet uit de lucht komt gevallen. En dat dat op een circulaire manier gebeurt ook niet.

Waterkracht als antwoord op waterstress

Waterstress is een feit. De druk op water is hoog in onze regio, en neemt toe.

In onze dagelijkse contacten met industriële klanten en ondernemingen horen we de vraag naar zekerheid en duurzaamheid steeds luider klinken. Ons antwoord: je kan niet zeker van water zijn zonder duurzaam te werken, zoals ik al zei.

En duurzaam betekent: bestaande kaders loslaten. Verder kijken.

Dat is net het mooie aan water: het is glocal. Je kunt niet anders dan voorbij grenzen kijken. Een lokale en tegelijkertijd wereldwijde uitdaging. Van gezin tot onderneming tot stad tot regio tot planeet: wat we doen met en voor water op elk niveau heeft een impact die als een uitdijende golf werkt.

Duurzaam berekent dus ook: samenwerken. Waarop de BlueDeal aandringt.

Daarom ben ik zo blij met dit nieuwe samenwerkingsverband, dat het beste van elke partner bundelt om als geheel sterker te staan. Circulariteit in actie.

 

Circulaire expertise en technologie van hier

Innovatie ontstaat waar je bestaande elementen samenbrengt die nog niet eerder zijn gecombineerd.

Onze bron is het effluent van Aquafin, dat nu een nieuwe bestemming krijgt: ondernemingen die koelwater nodig hebben. Naast de bonus van de circulaire werking, krijgen ze ook water geleverd met een constante kwaliteit, waardoor ze kunnen besparen op stoffen en processen om het te behandelen, en ze minder water nodig hebben.

Dankzij de technologie van Ekopak, expertise van hier gebundeld met de onze, boren we een nieuwe bron aan die én vlakbij is én voldoende debiet levert waarop industrie kan vertrouwen. Dat maakt het én circulair én rendabel, dus toekomstzeker. Het is een aanvulling op onze huidige productie, die zo dus ook aan kracht wint.

PMV noemt zichzelf niet voor niets ‘doe- en durfbedrijf’: met de gepaste financiering durven we niet alleen voor de toekomst kiezen, maar doen we het ook.

Onze nieuwe installatie zal vanaf 2025 circulair industriewater leveren. Met gebundelde krachten noemen we ons project Waterkracht.

Waterkracht