Skip to content

De digitale watermeter is een feit voor elke Antwerpenaar

Water-link zet in op technologische vernieuwing en duurzaamheid en gaf reeds eind 2018 het startschot voor een grootschalig project voor de vervanging van haar analoge watermeters door digitale exemplaren bij al haar klanten.

Primeur in Vlaanderen
Dit project wordt nu afgerond, in totaal werden 195.000 analoge watermeters vervangen door digitale exemplaren. Water-link is het eerste drinkwaterbedrijf dat al haar klanten van een digitale watermeter voorziet.

De digitale watermeter biedt enorm veel voordelen, zowel voor de klant als voor het drinkwaterbedrijf. De klant hoeft zelf geen meterstanden meer door te geven en hoeft dus ook geen toegang meer te geven tot zijn woonst. Waardoor fraudeurs geen kans meer krijgen.

De klant krijgt meer inzicht in zijn verbruik via het online portaal ‘mijn water-link’, hierop is volgende informatie terug te vinden:

• Maandverbruiken + gemiddeld maandverbruik

• Dagverbruiken + gemiddeld dagverbruik

• Lek-, breuk- en temperatuur-alarm met aanvang- en einddatum

Ondertussen maken al 93.032 klanten gebruik van dit portaal.

Maatschappelijk belang

Door inzicht in piekmomenten en lekverliezen kan water-link het leidingnet optimaliseren en non revenu water verminderen.

Daarnaast genereert de digitale watermeter een melding wanneer er water terugstroomt vanuit de binneninstallatie van de klant. Zo kan water-link veel sneller optreden en voorkomen dat er zich vervuilingen van het drinkwaternetwerk voordoen. Tot op heden werden 538 terugstroomalarmen gemeld waarbij interventie noodzakelijk was.

Water-link start nu met de ontwikkeling van een tool om de klanten pro actief te verwittigen bij problemen in hun binneninstallatie. We verwachten dat deze functionaliteit in de loop van 2022 ter beschikking kan gesteld worden In afwachting van de verdere automatisering van deze processen volgt water-link de alarmen op. Zo werden er 4442 brieven uitgestuurd naar klanten waarbij we een lek vermoeden en 786 klanten werden zo spoedig mogelijk gecontacteerd (telefonisch, mail, aangetekend schrijven) bij significante lekken.