Skip to content

De drinkwaterbevoorrading blijft gewaarborgd tijdens de werken voor de Oosterweelverbinding

Oosterweelwerken aanvoerleiding

Water-link start begin mei met het verplaatsen van een belangrijke aanvoerleiding in het kader van de Oosterweelwerken. De leiding die momenteel in de Groenendaallaan ligt, wordt verplaatst naar een nieuw traject. Het einde van deze werken is voorzien omstreeks begin september.

Minder hinder

Dit nieuwe traject voor nutsleidingen zorgt ervoor dat -in een latere fase- werken zonder hinder kunnen uitgevoerd worden in én rond de Groenendaallaan. Door vooraf te anticiperen blijft de drinkwaterbevoorrading gewaarborgd tijdens de werken.

Meer informatie over de Oosterweel werkzaamheden kan je terugvinden op de website van het project: https://bit.ly/3vLZFnO