Skip to content

De link in onze naam

Ons management team blikt vooruit naar ons Duurzaamheidsrapport.

U zult nog enkele weken moeten wachten op ons Duurzaamheidsrapport, maar wij zien de eerste versies verschijnen.

En wij zijn bijzonder onder de indruk.

In de eerste plaats vanwege de inspanningen die onze mensen leveren om dat rapport te onderbouwen. De massa data en teksten – en het is echt een massa – die zijn binnengekomen, wijzen op een enorme betrokkenheid en goesting in duurzamer werken.

Dat zat al in ons DNA, maar het is gebundeld nu, en dus meer uitgesproken geworden. 2021 is bijvoorbeeld het jaar waarin de leidingen van Pidpa en water-link elkaar vonden in de nieuwe Collector, een project dat helemaal in de doelstellingen van de Vlaamse Blue Deal past. Onze bijdrage aan de eerste groenstraten in Antwerpen mag er ook zijn.

collector Oelegem
Verbinding drinkwaternetten Pidpa & water-link | collector Viersel

Beide voeten op de grond

U ziet straks àl die duurzame cijfers, realisaties, projecten en ambities in één net rapport samen, maar om die te kunnen formuleren en te staven moet je met beide voeten staan in de realiteit staan, mee zijn met de status en de resultaten van ‘op de vloer’, maar even goed helder zien waarheen, en hoe.

We maken elke dag de ‘link’ in onze naam waar. Hoe we strategie en ambitie met projecten linken, hoe we teams en afdelingen linken, productie met distributie. Vandaag met morgen. En pas nog: afvalwater met industriewater in project WaterKracht.

Overal gelinkt

Maar er is geen thema als duurzaamheid dat ons méér kan linken met burgers, ondernemers, milieu en samenleving. Onze verantwoordelijkheid in watervoorziening voor Vlaanderen is enorm. Dat lijkt dan op ‘onze’ opdracht, maar water vandaag is een opdracht van ons allemaal.

Dat zie je goed in de pijlers van onze duurzaamheidsstrategie. Die omvatten onze productie en distributie, innovatie op tal van manieren, maar ook onze eigen mensen, klanten en samenleving. Water vraagt om die blik, naar binnen en naar buiten. Wij zoeken naar samenwerkingen buiten onze grenzen, en laten ons inspireren door ervaringen uit de hele wereld.

Ook daar zetten onze mensen elke dag hun schouders onder. Op onze manier, met nuance wegen we opties telkens nauwgezet in elke context af. De ene keer gaan we voor kortetermijnvooruitgang, dan weer leggen we de basis voor impact die we pas veel later zullen realiseren.

Die gedrevenheid vinden wij nog indrukwekkender dan de data die we straks met u zullen delen.