Skip to content

Drinkwater van water-link is veilig: PFAS-waarden ver onder Europese richtlijnen

Recent onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het drinkwater van water-link voldoet aan de strengste Europese normen en richtlijnen. Deze conclusie valt te lezen in een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij over PFAS in het drinkwater.

Europese drinkwaterrichtlijn

Ons drinkwater wordt nauwgezet gecontroleerd en voldoet aan strenge regelgeving. In de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn is een normwaarde opgenomen voor de 20 meest relevante individuele PFAS (PFAS-20): de som van deze PFAS-moleculen moet minder dan 100 nanogram per liter bedragen.

Naast de Europese drinkwaterrichtlijn werden in het VMM-rapport de metingen getoetst aan de strengste gezondheidskundige advieswaarde, opgesteld door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). EFSA stelt een toetsingswaarde voor van 4 ng/l voor de som van 4 PFAS moleculen (EFSA-4): PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS .

Uitgebreide monitoringscampagne

Het VMM-rapport beschrijft de resultaten van een monitoringscampagne die liep van juni 2021 tot eind september 2021. Water-link nam gedurende de campagne minimaal tweewekelijks staalnames en analyseerde deze zelf in het eigen geaccrediteerde labo. We onderzochten het ‘drinkwater in het net’, dus het water na zuivering in onze waterproductiecentra. In totaal werden meer dan 70 stalen genomen en geanalyseerd.

Conclusie: het drinkwater van water-link voldoet zowel aan de Europe drinkwaterrichtlijn alsook aan de strengere advieswaarde van EFSA.

Gezond kraanwater is onze prioriteit

De resultaten uit dit rapport zijn dus geruststellend voor water-link. Je kan alle details, inclusief de gerapporteerde waarden en hoe die tot stand zijn gekomen, terugvinden op de website van VMM: VMM rapport 'PFAS in drinkwater 2021'.

Water-link staat garant voor de kwaliteit van zijn drinkwater. We blijven verder inzetten op metingen langsheen heel de productieketen: van bron tot water bij je thuis. We gebruiken de inzichten uit deze analyses om ons productieproces bij te stellen waar nodig en mogelijk. Zo blijven we water van de beste kwaliteit leveren, vandaag en morgen.