Skip to content

Duurzaamheidstrategie afgeklopt!

Water-link wil met haar duurzaamheidsstrategie veilig en gezond water maken voor mens en milieu.

We bewaken de waterkwaliteit van bron tot kraan. We willen de schaarste in droogte voorblijven. En we willen intern duurzamer werken, met oog voor onze mensen en hun kennis, welzijn en veerkracht. We werken eraan! 

spaarbekken

Onze pijlers: 

  • Reserve in spaarbekkens: We hebben 7 miljoen m3 water in spaarbekkens. Deze versterken als natuurgebied ook de fauna en flora. We onderzoeken de mogelijkheid van een nieuw spaarbekken met een extra reserve van 4 miljoen m3 water. 

  • Hybride waterproductie: Combinatie van technologieën met oog voor energieverbruik en uitstoot. Op basis van rivierwater, brak kanaalwater, effluent van zuivering én reserven. 

  • Samenwerken: met universiteiten en partners voor onderzoek, kennisdeling, innovatie en expertise onder meer naar droogte in de toekomst. 

  • Groene energie: drie windturbines op productiesite Oelegem zijn ingepland. 

  • Digitale watermeter: geef meer inzicht om zuiniger met water om te springen en sneller lekken op te sporen.

  • Op weg: We maken gebruik van 34 fietsen, 4 elektrische fietsen, 4 elektrische en 10 hybride wagens. 

  • Lekdetectie: Elk jaar wordt 900.000m3 drinkwater bespaard via lekdetectie.

  • Afvalwater: 0% geloosd afvalwater van de drinkwaterproductie.