Skip to content

Groenplaats Antwerpen: ondergronds water, bovengronds verschil

Het definitief ontwerp voor de Antwerpse Groenplaats is einde juni goedgekeurd door het college. Water, nieuwe bomenrijen én toekomstbomen - losstaande bomen die alle ruimte krijgen om uit te groeien - vragen ook ondergronds om vernieuwing, net als de vraag hoe we voorblijven op soms hevige, korte regenval. Daaraan leveren we met water-link een essentiële bijdrage.

Ondergronds vernieuwen

Waterhuishouding in een stadsomgeving is bijzonder uitdagend, zeker wanneer heraanleg bijzonder veel groen voorziet.

Hoe ga je, nu water in periodes van droogte zo kostbaar is, al dat groen blijven voeden zodat het alle kansen krijgt om te groeien? En valt er straks in korte tijd bijzonder veel regen, hoe voorkom je dan schade en overlast op en rond het nieuwe plein?

Groenplaats heraanleg

Het water opvangen, omleiden, opslaan en via een slim systeem hergebruiken. Zo blijft de Groenplaats klimaatrobuust.

Hergebruik

Met een ingenieus systeem vangen we het regenwater van de Groenplaats en de daken rondom op. Onder de grond leggen we een waterbuffer aan voor extra opslagcapaciteit. Tegelijkertijd bouwen we ‘groeipockets’ die de bomen van voldoende water en voedingsstoffen blijven voorzien. Ook ondergronds ingebouwd: voldoende ruimte voor de jonge wortels om te groeien. Alle pockets zijn aangesloten op de grote waterbuffer zodat het groen geen water tekortkomt.

Hevige regenval voor blijven

De nieuwe riolering onder het plein leggen we aan in een gescheiden stelsel. Zo kunnen we het water opvangen, naar de grote ondergrondse waterbuffer leiden, en het vandaar opslaan en hergebruiken.

De volledige heraanleg van de Groenplaats en de omliggende straten is een samenwerking tussen stad Antwerpen, district Antwerpen, De Lijn, en water-link i.s.m. Aquafin en Indigo Group.

Groenplaats metro

Meer over stad en waterhuishouding?