Skip to content

GRUP Drinkwaterleiding Viersel-Walem

De Vlaamse Regering stelde op 8 juli 2022 het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Drinkwaterleiding Viersel-Walem’ voorlopig vast.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 30 augustus 2022 tot en met 28 oktober 2022. De bevolking wordt uitgenodigd haar inspraakreacties over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te geven.

Meer informatie