Skip to content

Investering 3,4 miljard euro in water

Persbericht Aquaflanders

Rioolbeheerders en gemeenten investeren in de periode 2020 tot 2024 3,4 miljard euro in een betere waterkwaliteit in onze rivieren en een beter regenwaterbeheer. Dit is 1,1 miljard euro meer dan in de periode 2014-2018. Daarnaast plannen de gemeenten werken voor een kwaliteitsvol openbaar domein ten belope van 5,78 miljard euro.

AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) gaven hierover meer informatie naar aanleiding van de publicatie van het VMM-rapport “Financiële cijfers rioolbeheer in Vlaanderen 2017-2018”. Volgens beide koepelverenigingen vertaalt zich dit in de aanleg en heraanleg van ongeveer 2.300 km wegenis met riolering in de komende 5 jaren.

Ontvangsten 100% benut
Uit het VMM-rapport blijkt dat rioolbeheerders de saneringsmiddelen van de drinkwaterfactuur (gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding) integraal investeren in de gemeentelijke riolering. Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders, licht toe: “Zo kunnen wij de geplande investeringen uitvoeren. Daarnaast willen wij het investeringsritme structureel verhogen om ontbrekende infrastructuur in te vullen en het bestaande rioolnet in goede conditie te houden.”
 

Werken aan gezonde leefomgeving
Uit de meerjarenplanning van de gemeenten blijkt bovendien dat zij in de periode 2020-2024 een bijkomende 5,78 miljard euro besteden aan werken aan wegenis en openbaar domein, oftewel 900 miljoen meer dan in de periode 2014-2018. “Deze investeringen zijn van essentieel belang voor een gezonde en aangename leefomgeving in de stad en gemeente”, stelt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. “Tot slot wapenen gemeenten en rioolbeheerders zich tegen de gevolgen van klimaatverandering.”

Lees meer hier