Skip to content

Kraanwater van water-link voldoet aan strengste Europese richtlijn

Kraanwater van water-link voldoet aan strengste Europese richtlijn

Water-link hecht veel belang aan de kwaliteit van het drinkwater. We volgen de opgelegde normen strikt op zodat het kraanwater van water-link altijd voldoet aan alle officiële kwaliteitseisen. Ook voor PFAS-vervuiling scoren we goed: water van water-link voldoet aan de strengste richtwaarden.

meten is weten

Om op permanente basis veilig en gezond kraanwater te kunnen leveren, screent water-link het water op een ruime set parameters en contaminanten. Deze parameters worden bepaald door de overheid en zijn vastgelegd in Vlaamse en Europese regelgeving. De screening gebeurt via stalen van zowel het water in het Albertkanaal, het geproduceerde drinkwater als het water achter de kraan bij de klanten thuis. Door de uitvoerige screening kan water-link tijdig optreden in geval van acute vervuiling of risico voor de volksgezondheid.

nieuwe Europese drinkwaternorm

Eind 2020 is een nieuwe Europese drinkwaternorm aangenomen. Deze wordt omgezet in Vlaamse regelgeving tegen eind 2022 en zal vanaf dan bindend zijn. In de nieuwe norm zijn voor het eerst een set van 20 PFAS-moleculen opgenomen, waaronder PFOS. De som van deze 20 moleculen moet onder 100 nanogram per liter blijven. Naast de officiële Europese drinkwaternorm, heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een strengere richtwaarde gepubliceerd. EFSA beveelt aan om te streven naar minder dan 4.4 nanogram per liter voor de som van 4 specifieke PFAS-moleculen. Dit is evenwel een richtlijn en geen officiële norm.

water-link levert veilig en gezond water

Onder leiding van de Vlaamse Milieumaatschappij werd er in 2018 reeds een eerste oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS-moleculen in het drinkwater. De resultaten bleven onder de nieuwe opkomende Europese norm van 2020. Sinds juni 2021 is water-link een bijkomende, uitgebreide meetcampagne gestart om de PFAS problematiek beter in kaart te brengen. In al onze metingen voldoet het door water-link geproduceerde kraanwater zowel de nieuwe Europese drinkwaternorm alsook aan de strengere EFSA richtwaarden. Kraanwater van water-link is dus veilig en gezond.

vinger aan de pols

Inzichten evolueren. De Vlaamse waterbedrijven, inclusief water-link, volgen de nieuwe ontwikkelingen van nabij op en staan in nauw overleg met de bevoegde instanties. Veilig en gezond drinkwater blijft de prioriteit. Vervuiling door PFAS is een breed maatschappelijke uitdaging. Adequate en strikte bescherming van onze drinkwaterbronnen is noodzakelijk. Alleen door samen te werken met alle actoren op het terrein kunnen we de uitdaging aan en ook in de toekomst veilig en gezond kraanwater blijven leveren.