Skip to content

Laat je niet misleiden!

Kraantjeswater bruin of zwart! Geschrokken? Dat hoeft niet! Wij verklappen je de verkoopstruc.

Handige verkopers bellen aan en tappen een glaasje water van de kraan, na enkele seconden kleurt het kraantjeswater bruin of zwart! Dit is een electrolyseproef. De electrode die aan het water wordt toegevoegd is een ijzeren staaf. Zodra de electrolyse in gang gezet wordt, geeft de staaf grote hoeveelheden ijzer af. Dit zorgt voor de verkleuring van het water.

Het verschil in verkleuring bij deze proef, wordt bepaald door de geleidbaarheid van het water waarin men de electrolyse uitvoert. Het enige water waarin deze proef niet werkt en waarbij het water niet verkleurt is gedemineraliseerd water, water dat niet drinkbaar is.

Met andere worden, de ‘slechte waterkwaliteit’ is volledig in scène gezet met als enige bedoeling de consument te misleiden en te overtuigen om een totaal overbodige waterfilter aan te kopen.

Kraantjeswater is een kwalitatief product dat dagelijks gecontroleerd wordt zowel tijdens de productie als bij de distributie naar de consument. Ben je benieuwd je naar de samenstelling van jouw kraantjeswater?
Hier vind je alle info terug over de waterkwaliteit.