Skip to content

Masterplan NRW: zo beperken we waterverlies

NRW in een notendop

Niet àl het water dat we maken, komt straks uit de kraan bij gezinnen en ondernemingen. Zo is er ook Non Revenue Water: water dat we produceren zonder dat we er inkomsten voor krijgen.

Een deel van dat water wordt bewust ingezet voor andere doeleinden, zoals spoelwater, waarmee we onze leidingen reinigen, of bluswater. Het overige deel gaat verloren door onnauwkeurige metingen, diefstal of lekverlies.

Elk waternetwerk kent verlies, dat valt niet te vermijden. Maar door NRW aan te pakken, kunnen we dat verlies tot een minimum beperken.

Ook dat is duurzaam werken, en inzetten op de Blue Deal .
 

Het NRW-masterplan

NRW maximaal terugdringen, dat is onze ambitie. Om die te realiseren, formuleerden we een aantal concrete acties.
Daarbij richten we ons op drie niveaus:

  1. Onderhoud distributienetwerk
  2. Optimalisatie lekdetectie
  3. Technologieën en monitoring
     

Distributienetwerk onderhouden : niveau 1

Concreet investeringsplan

Een goed functionerend waternet is cruciaal om het waterverlies te beperken. Daarom zet water-link in op netvernieuwing en netonderhoud.

Met ons concreet investeringsplan en door samen te werken met andere nutsbedrijven, slagen we erin om jaarlijks meer dan 2% van het distributienet te vernieuwen .

Spoeltijd beperken

NRW bestaat grotendeels uit spoelwater voor leidingen. Met behulp van sensoren berekenen we de spoeltijd die minimaal nodig is.

Door korter te spoelen, verliezen we een pak minder water. Zonder dat de waterkwaliteit eronder lijdt . Ook worden de metingen gelogd zodat er efficiënter gewerkt kan worden.

Interne opleiding Al onze medewerkers en aannemers die in aanraking komen met ons waternet krijgen een e-learning sessie over waterhygiëne. Het belang van hygiënisch werken staat centraal. Dat zorgt ervoor dat er tijdens werken minder vuil in onze leidingen komt, waardoor we minder moeten spoelen.


Lekdetectie optimaliseren: niveau 2

Lekopspoorders

Zichtbare lekken kunnen we onmiddellijk herstellen, onzichtbare lekken moeten eerst worden opgespoord. Dat gebeurt door ons lekdetectieteam: drie experten die het waterverlies fulltime monitoren en aanpakken.

Innovatieve apparatuur

Met onze akoestische apparatuur sporen we lekken op met behulp van geluid. Daardoor kunnen we doelgericht te werk gaan. Onze werklast en kosten liggen lager, en ook de hinder voor burgers blijft beperkt.

Technologieën en monitoring: niveau 3

Bij water-link gebruiken we de nieuwste technologieën om waterlekken sneller, efficiënter en nauwkeuriger op te sporen en te monitoren.

Lekopsporing via satellietbeelden, in samenwerking met Utilis

Lekken opsporen via satellietbeelden? Onze slimme algoritmes kunnen het. Eens de technologie volledig is uitgerold, kunnen we het ganse netwerk om de twee jaar in plaats van om de vijf jaar screenen. Zo kunnen we lekken in het waternet sneller detecteren.

Lekdetectie via DMA’s en dagelijkse verbruiksdata

Aquadvanced

Door het waternet in kleinere verbruikszones of District Metered Areas (DMA’s) te verdelen, kunnen we de in- en uitstroom van water permanent monitoren. Neemt het verbruik van een bepaalde zone opeens sterk toe? Dan is er waarschijnlijk sprake van lekverlies.

De real-time data die we op die manier verzamelen, analyseren we met behulp van onze Aquadvanced software. De dagelijkse waterbalansen die daaruit voortkomen, zorgen ervoor dat onze operatoren het verbruik veel efficiënter kunnen evalueren en bijsturen.

Digitale watermeters

digitale watermeter

Sinds kort hebben al onze klanten een digitale watermeter, en dat heeft heel wat voordelen.

  • Met de data die de digitale watermeters en DMA’s verzamelen, kunnen we dagelijks gedetailleerde waterbalansen opstellen.
  • Dankzij de nauwkeurige metingen, kunnen we diefstal en fraude sneller opsporen.
  • Bij het vermoeden van een lek of leidingbreuk, slaan de digitale watermeters alarm. Zo helpen ze ook het waterverlies bij onze klanten thuis te beperken.

Door lekdetectie aan te scherpen en zelf zuiniger te werken, dringen we bij water-link NRW terug.

Het terugdringen van lekverliezen is trouwens één van de acties uit de Blue Deal, een concreet actieplan om droogte en schaarste in Vlaanderen aan te pakken.

Benieuwd welke acties water-link nog onderneemt voor de Blue Deal?