Skip to content

Met de steun van de Vlaamse regering komt de realisatie van een nieuw spaarbekken een stap dichterbij

De droogteproblematiek zal de watersector de komende jaren sterk uitdagen. Door in te zetten op duurzaam watergebruik, innovatie en nieuwe infrastructuur zal water-link die uitdaging het hoofd bieden. Recent werd een cruciale stap gezet om dit te ondersteunen. De Vlaamse regering en Vlaams minister Demir hebben op de ministerraad van 18 december hun steun geuit voor de studie naar een nieuw spaarbekken in Oelegem. Deze steun maakt het mogelijk voor water-link om dit project verder te ontwikkelen.

Strategische opslag van water
Een spaarbekken heeft twee functies. In eerste plaats zorgt het voor een natuurlijke, eerste zuivering van het ruw water uit het Albertkanaal. In kader van de aanhoudende droogteperiodes is echter vooral de tweede functie van belang: het water in het spaarbekken dient als strategische reserve. Water-link heeft reeds drie spaarbekkens in dienst met een totale inhoud van meer dan 7 miljoen kubieke meter. Het nieuwe spaarbekken beoogt een bijkomend opslagvolume van ongeveer drie miljoen kubieke meter water te creëren. “Tijdens de nattere periodes van het jaar stroomt er genoeg water door de Maas en het Albertkanaal richting zee. Met dit bijkomend spaarbekken zullen we in staat zijn een deel van dit water op te slaan om te gebruiken tijdens de droge zomermaanden.”, aldus Franky Cosaert, CEO van water-link.
Het idee is om het nieuwe spaarbekken te ontwikkelen aan de aanzet van het voormalige Duwvaartdok. De ligging is ideaal door de nabijheid van het reeds operationele spaarbekken van Broechem en het productiecentrum in Oelegem. Dit stelt water-link in staat om bestaande infrastructuur maximaal te hergebruiken. Met het nieuwe spaarbekken zou zo op een kostenefficiënte manier de leveringszekerheid verhoogd kunnen worden.

Meerwaarde voor de natuur
Tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van het spaarbekken wordt er ingezet op een maximale integratie in de omgeving en omringende natuur. Water-link zal zich hierin laten adviseren door relevante kenniscentra en representatieve verenigingen. Naast het spaarbekken ligt immers een belangrijk beschermd “Natura 2000”-gebied. Met behulp van duurzame technieken zoals natuurlijke beplanting van de oever, zal het spaarbekken de habitat van lokale waterfauna en flora versterken. Dit zal ervoor zorgen dat het spaarbekken niet enkel een kostenefficiënte, maar eveneens een ecologisch verantwoorde oplossing biedt voor de droogte.

Samen sterk
Water-link gelooft sterk in samenwerking en constructief overleg. Tijdens de uitwerking van het idee voor een nieuw spaarbekken hebben we dan ook ingezet op dialoog met betrokken stakeholders zoals de lokale besturen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Waterweg en Natuurpunt. In de volgende ontwikkelfasen van het project blijven we steunen op de inbreng en expertise van deze partners.
Alleen door de krachten te bundelen zullen we in staat zijn de droogteproblematiek het hoofd te bieden. André Gantman, voorzitter van de Raad van Bestuur van water-link, is dan ook zeer verheugd dat de Vlaamse regering en minister Demir zich met de Blue Deal als ambitieuze en ondersteunende partner positioneert. Door een traject op te starten voor het gebied Wommelgem-Ranst waarbij het spaarbekken als uitdrukkelijk scenario wordt meegenomen, voegt ze bovendien daad bij woord. Samen zorgen we voor zekerheid van water.