Skip to content

Moet ik water ontzouten om zeker van water voor mijn onderneming te blijven?

We begrijpen waarom ontzouting als technologie vandaag op de agenda staat. Dokwater en zeewater zijn voorhanden, dus met dat water in de buurt kan ontzouting je verder helpen met je toevoer.

Maar er spelen tal van factoren die je keuze voor je watertoevoer kunnen beïnvloeden. En helemaal op ontzouting inzetten heeft zo zijn keerzijden.

 

Dus hoe krijg je greep op de totale kost van je waterproductie?

 1. Watersituatie in je regio

  Sommige regio’s zijn ‘natter’ dan andere. Check dus zeker eerst de watertoestand in je regio en de beschikbare bronnen daar. Mogelijk kun je oppervlaktewater als hoofdbron nemen, en pas indien nodig andere technieken inschakelen. Dat impacteert je kost, zoals je zal zien hieronder.

   

 2. Benodigde waterkwaliteit

  Welke kwaliteit heb je nodig voor je processen? Proceswater, koelwater, demin water en ketelvoedingswater komen elk met een prijskaartje, dus wees zeker dat je waterkwaliteit is afgestemd op je noden.

   

 3. Energieverbruik

  Hoe complexer je technologie, hoe meer energie je nodig hebt, en hoe hoger je kost. Snelle vergelijking: voor 1 m3 water op basis van zoet water heb je 0,33 KW/h nodig. Voor ontzouting is dat 2,34 KW/h.

   

 4. CO2-uitstoot

  Zelfde regel: 1 m3 water ontzouten brengt 0,515 kg CO2-uitstoot met zich mee. Vanuit zoet water is dat 0,073 kg. Als je duurzaamheid mee in je totale kost rekent, is ontzouting een goede back-up, maar geen ideale hoofdbron.

   

 5. Chemicaliën en bijproducten

  Ontzouting genereert pekel, een bijproduct dat in de natuur schade kan veroorzaken. Ook dat wordt straks een deel van je kost. Ook bij zoet water komt afvalwater kijken, maar opnieuw: minder. Net als de chemicaliën die je moet inzetten voor productie.
Induss II bis panorama

 

Circulair werken via hergebruik

Extra optie: via hergebruik on-site kun je je afvalwater opnieuw klaarmaken voor je processen. Niet alleen zékerder, maar ook een pak duurzamer. Design, Finance, Build, Operate: met water-link kun je hergebruik realiseren.

Hybride werken geeft meer controle

Bij water-link gaan we uit van hybride productie, op basis van verschillende bronnen en technologieën. Zo schakelen we de technologie in die het beste in elke regio en de bijbehorende omstandigheden en noden past.

 

Zeker en duurzaam van water voor je processen?    Contacteer onze Sales Engineers