Skip to content

Nieuwe controlecentrum (ICC): zo investeren we in de toekomst

Duurzaam water produceren, duurzaam bouwen

‘De slimme combinatie van bestaande technologieën maakt ons nieuwe Intelligent Control Center – kortweg: het ICC – zo vooruitstrevend. Door onze reinwaterkelder te gebruiken als koude- én warmtebron, winnen we heel wat free cooling en heating. En zeg nu zelf, dat is toch ongelofelijk straf!’

ICC bouw

Op dit moment bouwen we een state-of-the-art controlecentrum. Ultramodern, én volledig in lijn met onze duurzame principes.

We kiezen bewust niet voor ‘volautomatische’ monitoring zonder controlekamers. Gezien het economische en sociale belang van onze watervoorziening willen wij alles 24/7 actief blijven opvolgen.

Met het nieuwe ICC hebben onze mensen via de videowall in de controlekamer voortdurend overzicht over de volledige drinkwaterproductie en –distributie.

Tinne Bracke

 

 

Tine Bracke, Projectingenieur Bouwkunde en Architectuur bij water-link, staat in voor de bouwkundige kant van het project. En dat is best uitdagend:

‘Het ICC is een van mijn favoriete projecten, net omdat een buitenbeentje is. Er zijn heel wat interne en externe stakeholders bij betrokken. Alle neuzen in dezelfde richting houden, is uitdagend. Opvolgen of het ICC wel aan alle eisen voldoet, is dat ook. Maar zulke uitdagingen maken een project net boeiend.’

 

 

 

De controle centraliseren, waarom is dat efficiënter?

Dankzij digitalisering is het perfect mogelijk om al onze installaties centraal aan te sturen.

Vandaag verlopen heel wat processen manueel, waardoor de werkwijzen en beslissingen van onze verschillende controlecentra wel eens verschillen. Met het ICC willen we onze processen gelijktrekken en heel wat handelingen automatiseren. We streven naar meer interne kennisdeling en overleg, om vlotter tot de beste oplossing te komen.

Dankzij de centrale beschikbaarheid van onze data behouden we steeds het volledige overzicht over ons proces.

Op termijn zullen we investeren in extra software om onze data nog grondiger te analyseren. Zo kunnen we onze processen ook voorspellend laten werken, om proactief in plaats van ad hoc te werk te gaan.’

Hoe zorgt het ICC ervoor dat water-link ook duurzamer werkt? ‘

Door alle informatie centraal ter beschikking te stellen, kunnen we de productie en pompwerking elk moment bijsturen. Zo optimaliseren we het gebruik van chemicaliën, maar ook het energieverbruik. Een constante procesvoering kost nu eenmaal minder energie dan wanneer je installaties regelmatig aan- en uitzet.

Hoe pro-actiever de aanpak, hoe duurzamer dus.

Daarnaast kozen we bewust voor een groen gebouw. Het ICC is volledig energieneutraal.

We gebruiken geen fossiele brandstoffen, alleen elektriciteit. De verluchting en verlichting zijn CO2- en bewegingsgestuurd, en werken dus alleen wanneer nodig. Verder hebben we zonnepanelen en een warmtepomp, en doen we aan warmterecuperatie. In de winter kunnen we onze kantoren bijvoorbeeld verwarmen met de warmte die vrijkomt via onze servers.

Het zijn stuk voor stuk bestaande technologieën, maar de combinatie ervan maakt het ICC zo vooruitstrevend.

Onze warmtepomp, bijvoorbeeld, kan zowel verwarmen als verkoelen. Dat komt omdat we een eenvoudige warmtewisselaar in de tussenwanden van onze waterkelder hebben geïnstalleerd. Zo vormt het drinkwater dat we van de kelder naar onze klanten pompen een haast oneindige bron van koude of warmte.

Door bestaande basissystemen anders te bekijken en juist te combineren, optimaliseren we het gebruik van onze warmtepomp en creëren we heel wat free cooling en heating. En dat is toch ongelofelijk straf!

Ontdek Suivo, nog zo’n straf project!

Benieuwd hoe duurzaam water-link nu écht werkt?